Download het Groen programma

We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel is aangeduid op welk niveau we het willen realiseren: (E) voor Europees, (F) voor federaal, (V) voor Vlaams en (B) voor Brussels.

 

Hoofdstuk Betere jobs, betere economie

 • Werk
 • Duurzame economie
 • Financiële sector
 • Landbouw, visserij en voedsel
 • Consumentenbeleid

Hoofdstuk Rechtvaardige belastingen

 • Fiscaliteit
 • Performante overheid

Hoofdstuk Schone betaalbare energie

 • Energie
 • Klimaat

Hoofdstuk Goede zorg zonder wachtrij

 • Welzijn
 • Gezondheidszorg 
 • Geneeskundige en biologische ethische kwesties

Hoofdstuk Beter onderwijs voor elk kind

 • Onderwijs

Hoofdstuk De kloof verkleinen

 • Pensioenen
 • Gezinsbeleid
 • Armoedebestrijding

Hoofdstuk Iedereen is mee

 • Samenleven
 • Kinderen en jongeren 
 • Ouderen 
 • Etnisch-culturele diversiteit 
 • Gender
 • Holebi’s en transgender
 • Een realistisch en humaan beleid voor asiel en migratie 
 • Democratie en integere politiek 
 • Cultuur
 • Media
 • Sport

Hoofdstuk Goed leven, thuis en op weg

 • Ruimte voor meer levenskwaliteit
 • Kwalitatief en betaalbaar wonen voor iedereen
 • Slimme mobiliteit 
 • Gezonde leefomgeving 
 • Natuur en biodiversiteit
 • Dierenrechten
 • Politie en veiligheid 
 • Justitie

Hoofdstuk Europa en de wereld

 • Naar een sociaal en ecologisch rechtvaardig Europa 
 • Eerlijke globalisering