06 feb 2012

Wouter De Vriendt

In de komende dagen wordt het sociaal overleg rond de pensioenen verder gevoerd. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt roept de regering op de openheid van geest te bewaren en drie bijkomende maatregelen te nemen om de pensioenen op een rechtvaardige manier te hervormen: een gespreide arbeidsloopbaan, rekening houden met de gewerkte jaren in plaats van een vaste pensioenleeftijd, en een voldoende hoog pensioen.

Het sociaal protest en oppositiewerk tegen de pensioenhervorming van minister Vincent Van Quickenborne (OpenVLD) hebben vannacht een eerste resultaat opgeleverd. ”De regering-Di Rupo is teruggekrabbeld en dit bewijst dat men eind december overhaast te werk is gegaan”, vindt Wouter De Vriendt. ”Deze chaotische werkwijze leidt nu tot nodeloze verwarring bij personen die vlak voor hun pensioen staan.”

Groen vraagt daarom aan de regeringspartijen om het overleg deze week even constructief verder te zetten en drie nieuwe aanpassingen door te voeren:

1. Langer werken is een deel van de oplossing om de vergrijzingsfactuur te betalen, maar langer werken moet werkbaar zijn. ”Een gespreide arbeidsloopbaan en een goede combinatie tussen arbeid en gezin zijn broodnodig om langer aan de slag te kunnen blijven”, benadrukt Wouter De Vriendt. De vorige systemen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking moeten daarom behouden blijven, ook op het vlak van gelijkstelling voor de pensioenberekening.

2. Een vaste pensioenleeftijd is niet meer van deze tijd. Het aantal gereden kilometers is belangrijker dan de leeftijd van de wagen. Nu kan de universitair geschoolde bediende die op zijn 22ste begon te werken na 40 jaar met vervroegd pensioen de bouwvakker die op zijn 16de begon pas na 44 jaar. Voor Groen heeft iedereen recht op vervroegd pensioen na 40 jaar werken en op een volledig pensioen na 45 jaar werken. Dat is meteen een belangrijke tegemoetkoming voor mensen in zware beroepen die doorgaans ook langere loopbanen hebben.

3. Geef mensen zicht op een voldoende hoog pensioen. Het optrekken van de laagste pensioenen tot 1150 euro is een kwestie van elementaire menselijkheid. De regering moet de moed opbrengen om een correcte fiscaliteit te verdedigen waarbij niet alleen werkende mensen maar ook grote vermogens meer bijdragen.

Deze week biedt een window of opportunity waarop de regering moet inspelen,” besluit Wouter De Vriendt. Een eerlijke pensioenhervorming houdt rekening met werkbaarheid en geeft mensen zekerheid over een voldoende hoog pensioen. Groen zal de komende weken een reeks wetsvoorstellen indienen in de Kamer die dit mogelijk maken.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren