30 jun 2010

Wouter De Vriendt

Aan de vooravond van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie schuift Groen! drie recepten naar voren om het Belgische voorzitterschap ambitieuzer te maken. Recepten om de transparantie te vergroten, de economie te doen opleven en een socialer Europa te lanceren.

Europees parlementslid Bart Staes breekt een lans voor meer transparantie rond het voorzitterschap: ”Bij de voorstelling van het programma beweerde uittredend premier Leterme dat het in de Kamer de steun heeft van 130 van de 150 Kamerleden. De waarheid is genuanceerder. In het federale noch in het Vlaamse parlement vond er een serieus debat plaats over het Europees Voorzitterschap.” Daarom, en omdat de Belgische voorzitter 3 van de 6 maanden een regering van lopende zaken zal zijn, vraagt Staes dat het Federaal Adviescomité Europese aangelegenheden bestaande uit kamerleden, senatoren en Europese parlementsleden meteen actief wordt, voor de start van het parlementaire werkjaar. ”Ook de federale ministers zullen belangrijke vakraden voorzitten. In afwachting van de installatie van een federale regering kan het debat en de controle op de werkzaamheden van het Belgisch Voorzitterschap daar plaatsvinden.” Groen! vraagt dat ministers op alle niveaus voor en na de EU-vakraden het debat in het parlement aangaan.

De economische crisis moet voor Groen! centraal staan tijdens het voorzitterschap. ”Het beste antwoord op de crisis is een toekomstgerichte vergroening van de economie,” zegt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum. ”België moet als voorzitter impulsen geven om van de EU 2020-strategie een succes te maken, na de mislukte strategie van Lissabon. Het is cruciaal dat het Belgisch voorzitterschap de ecologische uitdaging gebruikt als element van antwoord op de crisis. Indien we de wereldwijde ‘race voor groene jobs’ niet op voorhand willen verliezen moet er een concreet en ambitieus klimaatakkoord komen. De EU moet streven naar het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 40% wereldwijd. De huidige doelstelling van 20% zal niet zorgen voor de noodzakelijke omslag. Indien er geen akkoord komt, moet de EU unilateraal 30% reductie nastreven. Minister Schauvliege heeft, als voorzitter van de Milieuraad, de verantwoordelijkheid om Europa met één stem een ambitieus akkoord op wereldniveau te doen verdedigen.”

De drie groene prioriteiten voor de economische relance zijn: 1° streven naar een olie-onafhankelijke economie door veel gedurfdere investeringen in hernieuwbare energie, in slimme energienetwerken en in een biogebaseerde chemie. 2° een Europees stelsel van ecomali en ecoboni zodat milieuvriendelijke producten gestimuleerd worden, en 3° kiezen voor een volwaardige kringloopeconomie. Fabrikanten die producten op de markt brengen waarin een voldoende percentage materialen gerecycleerd zijn, worden beloond.

De financiering van die economische relance kan volgens Groen! via renteloze leningen van de Europese Investeringsbank aan overheden die inzetten op de groene economie en door de EU meer eigen middelen te bezorgen (ook fiscaal). Groen! wil dat Minister Reynders op de Ecofinraad een Europese taks op financiële transacties hoog op de politieke agenda zet. Met een heffing van 0.5% op financiële transacties pakken we de speculatieve beurstransacties aan zonder de kleine beleggers te benadelen.

”2010 is het jaar voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en de voorbereiding van de Europese Sociale agenda 2011-2015. Tien jaar geleden werd er afgesproken dat er komaf moest gemaakt worden met armoede in Europa. Vandaag leeft 17% van de Europese bevolking, 79 miljoen Europeanen, onder de armoedegrens en de EU dreigt de armoedebestrijding verder uit te hollen. Ook hier ligt een enorme uitdaging voor het Belgische voorzitterschap,” besluit federaal parlementslid Wouter De Vriendt. ”Groen! wil dat minister Milquet op de raad Sociaal Beleid een verdere uitholling van sociale doelstellingen stopt. Een eerste stap is het aansporen van de lidstaten om vervangingsinkomens die zich onder de armoedegrens bevinden (60% van het gemiddelde inkomen van de bevolking) boven de EU-armoedegrens te brengen en ze welvaartsvast te maken.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren