03 sep 2018

Duffel legt speelbos aan

Ook in Duffel geeft het bestuur niet toe aan onbezonnen bouwwoede. Aan de Hoogstraat ligt er woonuitbreidingsgebied, maar de komende twintig jaar is er op die plek geen nood aan extra woningen.

Daarom besloot schepen voor Milieu en Natuur Nora Bertels (Groen) om er met experts en buurtbewoners een speelbos ter grootte van vijf voetbalvelden aan te planten.

'Samen met verschillende (jeugd)verenigingen plantten we het bos tijdens twee plantdagen in 2017', vertelt Nora trots. 'Het bos bestaat uit verschillende thematische zones, gescheiden door wandelwegen, waterbuffering en een speelheuvel. Nu werken we aan de toegankelijkheid: er komen trage wegen met rustpunten, bomen en fietsenstallingen.'

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente