Merk jij ook dat gezond eten steeds moeilijker te vinden is? Tegelijk zijn onze Vlaamse boeren radeloos door de lage prijzen die ze krijgen voor ons voedsel; en ergeren natuurverenigingen zich blauw aan de waardeloze toestand van onze Vlaamse boerennatuur. Wanneer al deze partijen op hun tandvlees zitten, wordt het tijd voor een radicaal anders voedselbeleid. Eén dat zich eindelijk inzet voor ons als maatschappij, en niet voor de winsten van enkelen. Een beleid dat onze gezondheid, onze natuur en het welzijn van onze landbouwers de langverwachte zorg geeft die het terecht verdient! Dylan streeft naar lokale voedselsystemen, waar we gevoed worden met gezonde voeding, die geproduceerd worden in een gezonde omgeving door lokale landbouwers. Industriële verwerkers en supermarkten kunnen ons niet meer ten koste van ‘de laagste prijs’ overstelpen met maatschappelijke problemen zoals obesitas en klimaatverandering.

Het wordt tijd dat we allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen, in dialoog gaan en stappen zetten richting een evidentie, namelijk een gezonde toekomst voor ons, onze kinderen en onze buurt. Daar mag de overheid echt niet meer in verzaken.

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?