Ecolo-Groen roept op tot veroordelen van misdaden tegen de menselijkheid in Oost-Congo

18 Oktober 2022

Ecolo-Groen roept op tot veroordelen van misdaden tegen de menselijkheid in Oost-Congo

'Zoals we schendingen van de territoriale integriteit in Oekraïne veroordelen, moeten we dat ook doen in de Democratische Republiek Congo'

Vandaag is Nobelprijswinnaar Dr. Denis Mukwege te gast in de Commissie buitenlandse betrekkingen van de Kamer. Dr. Mukwege is Congolees gynaecoloog en expert op vlak van seksueel geweld in conflictgebieden. Hij strijdt al jaren voor de oprichting van een internationaal strafhof voor de Democratische Republiek Congo, zodat de daders van de afschuwelijke oorlogsmisdaden die al meer dan 25 jaar plaatsvinden in het oosten van de republiek niet ongestraft blijven. 'Zoals we schendingen van de territoriale integriteit in Oekraïne veroordelen, moeten we dat ook doen in de Democratische Republiek Congo', zegt fractieleider Wouter De Vriendt.

Ecolo-Groen dient later deze dan ook week een resolutie in die het pleidooi van Mukwege ondersteunt, en oproept tot een veroordeling door de Belgische regering van de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oost-Congo. Het gaat om plunderingen, moordpartijen en verkrachtingen tegen de burgerbevolking, waar met name vrouwen en kinderen het slachtoffer van zijn. In het afgelopen jaar is het geweld in dit conflict verder geëscaleerd, met een verdubbeling van de dodelijke slachtoffers ten opzichte van vorig jaar. 

De resolutie van Ecolo-Groen roept de Belgische regering op om een ambitieus vredesproces in de Democratische Republiek Congo te steunen. Daarvoor worden drie concrete voorstellen geformuleerd. Allereerst moet de Belgische regering buurlanden als Rwanda, Uganda en Burundi oproepen om hun steun aan de gewapende rebellengroepen die in Oost-Congo ongestraft burger doden, onmiddellijk stop te zetten.

Ten tweede vraagt de resolutie om ondersteuning bij het verkrijgen van gerechtigheid in de overgang naar een ander regime. 'Voordat er gerechtigheid komt voor deze oorlogsmisdaden, is vrede in Congo onmogelijk', licht De Vriendt toe. 'Congolezen in Kivu en Ituri voelen zich in de steek gelaten door de internationale gemeenschap. Voor ons is het onacceptabel om misdaden tegen de menselijkheid in het ene conflict te veroordelen, en ze in het andere onopgemerkt, en ongestraft voorbij te laten gaan'. 

Ten derde wilt de Ecolo-Groen fractie dat de regering de roofbouw op natuurlijke bronnen in het conflict bestrijdt. Terwijl Congo is één van de rijkste landen is wat grondstoffen betreft, is haar bevolking één van de armste ter wereld. De Vriendt benadrukt dat dit onrecht bestreden moet worden: 'Aangezien een groot deel van de geëxploiteerde erts door Westerse bedrijven wordt uitgevoerd, spelen wij ook een rol in die uitbuiting. Een aantal multinationals maakt grote winsten door Congolese grondstoffen te ontginnen, maar laat niet meer dan een heel lage belastingbijdrage achter in het land. Een versterking van de tracering en controle op de oorsprong van mineralen, is een mogelijkheid om de roof van grondstoffen in kaart te brengen en te stoppen.'