20 jan 2016

Kristof Calvo

Ecolo-Groen heeft een wetsvoorstel klaar dat grote multinationals verplicht om hun activiteiten per land aan te geven. Op die manier ontstaat er grotere transparantie die noodzakelijk is om de strijd tegen belastingontwijking aan te gaan.

“Het wordt tijd dat de federale regering de strijd tegen belastingontwijking door multinationals serieus neemt. Transparantie over de verschillende landen heen is daar een essentieel onderdeel van, en dat is wat dit wetsvoorstel beoogt,” aldus Kristof Calvo (fractieleider Groen). Ecolo-Groen roept andere partijen die belastingontwijking van multinationals echt willen aanpakken op om dit wetsvoorstel te steunen. “Een kwestie van fiscale rechtvaardigheid.”

Kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die in verschillende landen een vestiging hebben, zijn reeds sinds 1 januari 2015 verplicht om in de toelichting bij hun (geconsolideerde) jaarrekening extra informatie mee te delen en die op te splitsen per land. Dit om de transparantie te versterken van hun activiteiten in de landen waar ze een vestiging hebben. Calvo: “Om de strijd tegen belastingfraude en -ontwijking op te voeren is het cruciaal om de fiscale transparantie te verhogen. Er is dan ook een duidelijke meerwaarde om deze rapporteringsvereiste, net zoals eind 2015 in Frankrijk gebeurde, uit te breiden naar andere sectoren.”

Afschrikkend effect

“Een meer gedetailleerde “land-per-land rapportering” heeft een afschrikkend effect op bedrijven die zich bezighouden met fraude via de kunstmatige verplaatsing van hun winsten,” stelt Calvo. Bovendien geeft de maatregel de fiscus meer slagkracht om belastingontduiking sneller te identificeren en voorziet hij de stakeholders van de bedrijven (investeerders en werknemers) van nuttige informatie over de positie van de verschillende dochterondernemingen en de blootstelling van de groep aan diverse risico's.

Concreet stelt Ecolo-Groen voor om grote, multinationale bedrijven te verplichten om de informatie noodzakelijk voor de strijd tegen belastingontwijking, bijvoorbeeld de locaties van hun activiteiten en hun belastingen aldaar, te rapporteren. Om dit in België te verwezenlijken dient het “Wetboek van vennootschappen” aangepast te worden. Artikel 96 van het “Wetboek van vennootschappen” legt immers de rapporteringsvereisten op voor de bedrijven in kwestie. Een dergelijke maatregel is een sterk signaal dat België de strijd tegen belastingontwijking door grote groepen in België en in de betrokken landen serieus neemt. Het ligt bovendien in de lijn van wat de aanbevelingen van de OESO. Ook de OESO is erg bezorgd om de internationale planmatige aanpak van grote multinationals waarmee een zeer lage effectieve belastingvoet wordt bekomen. “Ons wetsvoorstel ligt in het verlengde van wat de OESO aanbeveelt. We maken hun dringende vraag om transparantie over verschillende landen heen concreet,” besluit Calvo.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren