17 jan 2012

Filip Watteeuw

Nadat de Vlaamse regering in 2011 de ecologiepremie hervormde, klapte het systeem helemaal in elkaar. In 2011 werd minder dan 12 miljoen € aan subsidies toegekend. In 2010 was dat nog 10 maal meer. Als de Vlaamse regering echt naar een verduurzaming van de economie wil, dan moet het systeem van ecologiepremies wezenlijk worden aangepast en verbeterd. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse regering bedrijven aanmoedigen om hun productieproces milieuvriendelijker en energiezuiniger te maken. Bedoeling is om de beste en meest vernieuwende technologieën te ondersteunen.

Tot februari 2011 gebeurde dit door middel van een wedstrijdformule. Per call werd er telkens 40 miljoen Euro voorzien. Het VITO beoordeelde dan telkens alle door bedrijven voorgestelde technologieën. De Vlaamse regering organiseerde van mei 2007 tot februari 2011 10 calls. Die calls resulteerden in 352,17 miljoen &euro aan ecologiepremies voor in totaal 3,9 miljard &euro aan investeringen. Topjaar was 2009 toen er 160 miljoen &euro aan ecologiepremies werden toegekend voor ongeveer 1,6 miljard Euro aan investeringen.
Filip Watteeuw: ”Deze cijfers tonen aan dat de ecologiepremie een interessante hefboom was. Voor elke Euro aan uitbetaalde subsidie staan dus 10 Euro aan ecologie-investeringen.”
Vanaf februari 2011 werd de wedstrijdformule afgeschaft. Maar het zogenaamde ‘ecologiepremie PLUS’-systeem werd ook duidelijk strenger. Subsidies waren vanaf dan enkel nog mogelijk als technieken op een ‘limitatieve technologieënlijst’ voorkwamen. Opvallend was vooral om investeringen die gesteund worden door middel van groene stroomcertificaten en wkk-certificaten niet langer te subsidiëren. Bovendien gingen het steunpercentage en het steunplafond naar beneden.
In het kader van de kaasschaafbesparingen verminderde de Vlaamse regering bovendien het budget voor ecologiepremies in 2011 naar nog maar 102 miljoen &euro. In 2010 was dat nog 120 miljoen (voor 3 calls telkens 40 miljoen). De Minaraad was toen al kritisch voor het nieuwe systeem. ”de Raad waarschuwt er dan ook voor dat de verdere afname van de premie kan leiden tot een afnemende interesse voor het instrument.”[1]
Het systeem van ecologiepremies lijkt nu echter volledig in elkaar geklapt. Uit het antwoord van minister-president Kris Peeters op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw blijkt dat er in 2011 maar voor 11.940.115 &euro aan ecologiepremies werden toegekend. Van het budget 2011 blijft zo niet minder dan 90 miljoen Euro ongebruikt. Opvallend is ook dat er maar 135 aanvragen gedaan. In het topjaar 2009 waren er nog meer dan 1500 ontvankelijke aanvragen.
Filip Watteeuw: ”De ecologiepremie PLUS is een verschrikkelijke stap achteruit, een immense terugval. De Vlaamse regering bouwt de instrumenten voor de verduurzaming van de economie af of stelt ze slecht af. Terwijl we op dit vlak net ambitieuzer zouden moeten zijn. We moeten meer en slimmer investeren en toprunners op het vlak van duurzame technologieën voluit steunen.” De terugval van de ecologiesteun is des te erger omdat de Vlaamse regering ook op het vlak van onderzoek en ontwikkeling te weinig investeert. Het groeipad naar 1% van het BBP wordt niet gehaald.
Groen vraagt de Vlaamse regering om het systeem van ecologiepremies snel aan te passen. In het kader van het nieuwe decreet op het economisch ondersteuningsbeleid moet er voor gekozen worden voor een verregaande verduurzaming van de economie.
Een performant systeem van ecologiesteun maakt daar deel van uit.[1] MINARAAD, Advies over het Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren