Denk jij dat de toekomst eerlijker en groener kan?

Eddie ook. Sinds zijn studententijd -  toen de dieren nog spraken - zet hij zich in voor een gezond leefmilieu en gelijke kansen voor iedereen. "De rijken minder rijk, de armen minder arm" stond op één van de posters die hij koesterde. Het blijft zijn motivatie om zich in te zetten voor een wereld waar het voor iedereen goed leven is.

Een eerlijk klimaatbeleid betekent dat de grootste vervuilers de grootste verantwoordelijkheid dragen


Als vader van 5 kinderen in een hecht nieuw samengesteld gezin is Eddie oprecht bezorgd over de toekomst van jongeren in de wereld van morgen. Om de vele uitdagingen waar we voorstaan met succes aan te pakken moeten we zorgen dat iedereen meekan.  Wie zich uitgesloten voelt of in armoede en onzekerheid leeft ligt niet wakker van het klimaat of beter leefmilieu. Daarom is het belangrijk dat kansen en inkomens beter verdeeld worden. Daarom moeten de sterkste schouders en grootste vervuilers de grootste inspanningen leveren om de klimaatproblemen aan te pakken. Daarom dienen klimaatregelen in de eerste plaats gunstig zijn voor wie de eindjes moeilijk aan mekaar kan knopen. Enkel zo krijgen we iedereen mee. 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?