Eddy is sedert zijn kindertijd gefascineerd door de natuur. Als pedagoog heeft hij zich een paar decennia professioneel ook ingezet om natuur- en milieueducatie op de kaart te zetten in Vlaanderen. Hij kan nog altijd met plezier genieten van de verwondering van kinderen voor kriebelbeestjes, vlinders...

Eddy droomt er ook van om samen met landbouwers te bouwen aan een landschap waar natuur ook een plaats heeft, sterker nog, waar landbouw en natuur elkaar versterken. Hij is ook de man van de dialoog die graag overleg pleegt waar met ieders belang rekening wordt gehouden.

Ik ga voor meer en betere natuur voor iedereen.

Een van de stokpaardjes van Eddy in de politiek is het voeren van een eerlijke politiek en open dialoog waar mens én moeder Aarde centraal staan.

Hij droomt graag weg bij het gezang van de nachtegaal in het natuurgebied De Vaarttaluds ...de nachtegaal die na meer dan 25 jaar terug is in het natuurreservaat.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?