22 jun 2011

Freya Piryns

Het verkeer in en rond Antwerpen loopt helemaal vast en dit terwijl de echte grote infrastructuurwerken van het Masterplan 2020 nog moeten beginnen. Niemand weet vandaag hoe, met welk geld en vooral tegen wanneer dit allemaal gerealiseerd zal zijn.

Het verkeer in en rond Antwerpen loopt helemaal vast en dit terwijl de echte grote infrastructuurwerken van het Masterplan 2020 nog moeten beginnen. Niemand weet vandaag hoe, met welk geld en vooral tegen wanneer dit allemaal gerealiseerd zal zijn. Ondertussen neemt de congestie toe, piekt het fijn stof en blijft de lawaaioverlast.

Bovendien blijkt steeds meer dat de structurele oplossingen waar de Vlaamse Regering aan werkt, helemaal geen soelaas zullen bieden. Ten bewijze hiervan de nieuwe verkeersprognoses van het Verkeerscentrum voor het Masterplan 2020 : daaruit blijkt dat zelfs met een integrale uitvoering van dit Masterplan, de verkeersdruk zeer groot blijft. De Ring tussen Berchem en Borgerhout zou bijv. erg druk blijven, met nog altijd een verzadigingsgraad van 90%.

Alternatieven aangereikt door deskundigen en burgerbewegingen als stRaten-generaal legt de Vlaamse overheid naast zich neer. Het Meccano-alternatief werd niet echt bestudeerd.

Het Vlaams gewest schuift ook schaamteloos problemen en kosten door. Zo moet de stad Antwerpen betalen voor zijn afwijzing van de Lange Wapper. De regering Peeters laat zo alle Antwerpenaars mee boeten. Het gaat om een kostenplaatje van 352 miljoen &euro of 730 &euro per Antwerpenaar.

Om 1 vaststelling kan niemand nog heen: zowel de Antwerpse meerderheid als de Vlaamse regering rijden in dit dossier een zeer hobbelig parcours. Het enige doel lijkt wel: zoveel mogelijk het gezicht redden. Dat is echter niet de bekommernis van de Antwerpenaar. Die wil een moderne en ecologische oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop.

Groen! streeft naar een dubbele win-win

Groen! wil op de lange termijn eerlijke, evenwichtige en financieel haalbare oplossingen : een leefbare mix van openbaar vervoer, fietsen en auto’s;, van vervoer over spoor, over water en over de weg. We willen het recht op mobiliteit van iedereen verzekeren, maar ook het recht op een gezonde leefomgeving van alle bewoners van Antwerpen en omgeving.

Dat vergt nieuwe en gedurfde oplossingen, niet alleen op de lange termijn maar ook op de korte termijn. Er zijn namelijk heel wat duurzame oplossingen die we vandaag al kunnen in gang zetten. Duurzame oplossingen die én de mobiliteit én de gezondheid van de Antwerpenaar zullen verbeteren. Zo besparen we tijd én geld.

Het Crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit

Ons doel: op heel korte termijn een reeks noodmaatregelen nemen om de mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen en rand te verzekeren.

Volgens de huidige planning wordt de Oosterweelverbinding aangelegd tussen 2015 en 2020. Als er ten minste geen vertraging wordt opgelopen door procedurefouten.

Hoog tijd dus om uit te testen welk effect een aantal noodmaatregelen kunnen hebben, los van de grote infrastructuurinvesteringen. Hiermee kan het beleid ook tegemoet komen aan de kritiek van heel wat vervoerseconomen zoals bijv. Stef Proost die ervoor waarschuwen dat de economische kosten-baten-analyse voor een aantal geplande grote infrastructuurprojecten rond Antwerpen, negatief zou kunnen zijn. Het basisidee van het crisisplan is: als we zonder grote en dure wegenwerken al positieve effecten kunnen bereiken, dan moet de uiteindelijke beslissing over de nodige infrastructuurinvesteringen aan deze nieuwe inzichten worden aangepast.

Groen! pleit daarom voor een crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit, o.a. geïnspireerd op het MINDER HINDER PLAN, dat in 2004-2005 werd toegepast bij de heraanleg van de ring. We lijsten een reeks van mogelijke maatregelen op. Het is aan de verkeersexperts om op basis van hun modellen uit te maken wat op korte termijn het meeste soelaas kan bieden.

De essentie van het crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit is:

. benut beter dan vandaag de bestaande infrastructuur,

. test nu vraagsturende maatregelen uit, zoals rekeningrijden,

. investeer versneld in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren