20 apr 2011

Kristof Calvo

Heel wat mensen worstelen regelmatig met hun energiefactuur. Vaak bevatten de facturen onvoldoende informatie. Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en Olivier Deleuze (Ecolo) willen daar verandering in brengen. Ze dienen vandaag een aangepast wetsvoorstel in dat pleit voor een standaardfactuur voor de levering van gas en elektriciteit. “Op die manier wordt de energiefactuur duidelijker, vergroot de concurrentie tussen de leveranciers en wordt voor consumenten een echte vergelijking mogelijk tussen facturen waarop dezelfde gegevens zullen voorkomen”, aldus Groen!-Kamerlid Kristof Calvo.

Het wetsvoorstel wil consumenten ook beter informeren over de meest gunstige tarieven. ”Door de verschillende tariefplannen bij de leveranciers van gas en elektriciteit weten mensen niet altijd welk tarief voor hen het goedkoopste is. Leveranciers laten nu vaak na hen daarover te informeren. Door de invoering van een jaarlijkse verplichting om mee te delen welk tariefplan het gunstigste is volgens het verbruik van de afnemer willen we daar komaf mee maken”, legt Calvo het groene voorstel uit.

Een standaardfactuur zal zonder twijfel voor een meer eerlijke concurrentie op de energiemarkt zorgen. Sinds de liberalisering hebben verbruikers de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende leveranciers. ”Maar dat is onvoldoende”, meent het groene Kamerlid.

”Opdat de concurrentie optimaal zou kunnen spelen, is het belangrijk dat er transparante informatie beschikbaar is over de aangeboden producten. De factuur speelt hierbij een belangrijke rol”, vervolgt hij. Daarom stellen Groen! en Ecolo dus nu de invoering van een standaardfactuur voor.

Het groene wetsvoorstel schrijft ook concreet voor welke informatie de energiefacturen voortaan moeten bevatten. Die informatie moet meer zijn dan de prijs en het verbruik. Zo moet de factuur ook de contactgegevens bevatten van de ombudsdienst energie en de dienst bij pannes ten gevolge van problemen met het distributienet.

De standaardfactuur zal ook burger sensibiliseren over hun energieverbruik en de milieu-impact. De factuur zou immers de evolutie van het verbruik schetsen, het verbruik vergelijken met het gemiddelde verbruik en toelichting verschaffen over de weerslag ervan op het milieu in termen van CO2-emissies.

Groen! en Ecolo hopen op een snelle behandeling in de commissie Bedrijfsleven en een goedkeuring door de andere fracties. ”Een standaardfactuur is een stap die we moeten zetten. Een eerlijkere marktwerking en mondigere consumenten zullen het resultaat zijn”, besluit Calvo.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren