23 nov 2010

Elisabeth Meuleman

Vlaanderen verdient een onderwijsbeleid dat de leerlingen voorbereidt op hun maatschappelijke rol en duidelijk kiest voor een actief pluralistische samenleving in overeenstemming met de realiteit in Vlaanderen. Groen! vraagt de minister van Onderwijs Smet om een eenheidsvak 'burgerschap, filosofie en levensbeschouwing’ in te voeren, zowel in het vrij als in het officieel onderwijs, met een equivalent van 2 uur in de week, van bij de aanvang van het leerplichtonderwijs.

Uit vergelijkend internationaal onderzoek blijkt vandaag dat Vlaanderen het niet goed doet op vlak van het aanleren van burgerschap en democratische en maatschappelijke attitudes, en ronduit negatief staat ten opzichte van immigranten. De minister van Onderwijs Smet reageert weinig ambitieus. Hij erkent onvoldoende dat het de jongeren zijn die binnenkort een antwoord zullen moeten formuleren op het zogenaamde failliet van de multiculturele samenleving en de toenemende samenlevingsproblemen.

In voorbereiding van het grote, groene onderwijscongres in het voorjaar van 2011, heeft Groen! zich met leden en externe experts gebogen over het werken aan waardevorming en actief pluralisme op school. Groen! besluit hieruit dat de invoering van één eenheidsvak in het vrij en in het officieel onderwijs, ‘burgerschap, filosofie en levensbeschouwing’ een doorbraak kan beteken voor het Vlaamse onderwijs op vlak van emancipatie en burgerschap, en zo verschillende levensvisies beter met elkaar in contact kan brengen. De huidige vakken levensbeschouwing kunnen worden behouden. Het is duidelijk dat de leerkrachten levensbeschouwing een grote rol zullen spelen in de vormgeving van het eenheidsvak, waar de interlevensbeschouwelijke dialoog aan bod zal komen.

Met de invoering van een vak ‘burgerschap, filosofie en levensbeschouwing’ geven we een meer prominente plaats aan de vakoverschrijdende eindtermen (‘voet-en’) en - ontwikkelingsdoelen in het lager onderwijs. Vandaag komen deze waardevolle en maatschappelijk relevante vakinhouden in de vakken van het gewone curriculum onvoldoende terug. We maken ruimte voor vraagstukken die te maken hebben met burgerschap, morele verantwoordelijkheid, met de plaats van levensbeschouwingen in onze samenleving en met onze basiswaarden van vrijheid, gelijkwaardigheid, tolerantie en democratie.”

”Vlaanderen mag het zogenaamde ‘failliet van de multiculturele samenleving’ niet accepteren. Het onderwijs maakt onze jongeren klaar voor de toekomst. Die toekomst is gekleurd, divers, moeilijk te doorgronden, maar tegelijkertijd rijk en uitdagend. Goed onderwijs zorgt voor een brede vorming. Het invoeren van een eenheidsvak ‘levensbeschouwing, filosofie en burgerschap’ kan onze jongeren voorbereiden op de realiteit van vandaag en op een actieve rol in een multiculturele samenleving,” besluit Elisabeth Meuleman.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren