Eerlijk klimaatbeleid

Minder uitstoot door bindende klimaatwet


We stippelen de weg uit naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Ambitieus, maar met een sociaal hart. In een klimaatwet leggen we de doelstellingen vast die nodig zijn om de klimaatcrisis binnen de perken te houden. Het is het begin van een nieuw tijdperk met meer ambitie en samenwerking. Een klimaatbegroting bepaalt hoeveel broeikasgassen elke sector jaarlijks nog kan uitstoten. Eén klimaatminister leidt de strijd tegen klimaatverandering in goede banen.

Tienduizenden jongeren hebben het helemaal begrepen: de omslag naar een klimaatneutrale samenleving moet snel gebeuren. Het klimaat wacht niet. We zijn kostbare jaren verloren met de klimaattreuzelaars in de regering. De voorbije vijf jaar telde ons land tien verschillende ministers voor klimaat en energie. Hun rapport? Ze halen geen énkele klimaatdoelstelling.

In ons 'paKt 2030' kiezen we ervoor de grootste vervuilers te laten bijdragen, niet de gewone mensen. We maken geleidelijk komaf met het subsidiëren van vervuiling en met de absurde kortingen voor grote vervuilers. Meer overheidsmiddelen gaan naar de vergroening van de industrie en de verlaging van de energiefactuur van gezinnen. Met zulke slimme maatregelen koppelen we meer klimaatambitie aan meer koopkracht en meer levenskwaliteit.

We zorgen voor fors meer natuur en minder beton, gaan driemaal sneller huizen energiezuinig maken en stimuleren bedrijven om over te schakelen naar een duurzame productie. Natuurlijk kiezen we voor de innovaties van hernieuwbare energie in plaats van onbetrouwbare kernenergie en voor groene warmte in plaats van fossiele brandstoffen. Alles bij elkaar stellen we zestig maatregelen voor die de CO₂-uitstoot tegen 2030 terugdringen met 55 procent en netto voor 80.000 nieuwe jobs zorgen.