17 dec 2015

Stefaan Van Hecke

In de loop van 2016 moet de federale regering een nieuwe beheersovereenkomst sluiten met de NMBS. Ecolo-Groen doet alvast een grondig uitgewerkt voorstel tot nieuwe beheersovereenkomst, waar kwaliteit van dienstverlening naar de reiziger toe centraal staat, en waardoor het spoor opnieuw een prominente plaats kan innemen in de mobiliteit van de toekomst.

Kamerlid Stefaan Van Hecke: “België was ooit een pionier op vlak van spoorwegen, nu is het spoor eerder een zorgenkind. De draconische besparingen van de vorige en de huidige regering hebben daar veel mee te maken. Stiptheidscijfers zijn ondermaats, er wordt nauwelijks geïnvesteerd in extra zitplaatsen of treinstellen, kortom: de kwaliteit van dienstverlening laat te wensen over. Net nu we, in het licht van de klimaatdoelstellingen van Parijs, het spoor meer dan ooit nodig hebben om een duurzame mobiliteit de realiseren. Daarom doet Ecolo-Groen deze voorzet, met een groot pakket aan maatregelen, waardoor de NMBS de uitdagingen van de 21ste eeuw zou aankunnen.”

In het plan dat Ecolo en Groen vandaag voorstellen staat de reiziger centraal. “De trein moet opnieuw een volwaardig alternatief worden voor de auto. Om die doelstelling te realiseren moet er erg veel gebeuren: kortere reistijden, grotere frequentie en amplitude (meer ochtend- en avondtreinen), meer zitplaatsen, en meer reizigerskilometers (een groei van 4% per jaar). Ook de toegankelijkheid van de stations moet beter,” aldus Van Hecke.

Ook op het niveau van het bedrijf zijn structurele veranderingen noodzakelijk. Van Hecke: “We zijn het eens dat er efficiëntiewinsten mogelijk zijn. De regering gaat te ver door een besparing van 20% op te leggen. Men bespaart blind waardoor ook de dienstverlening erop achteruit gaat.” Ecolo-Groen doet een eigen voorstel. De efficiëntiewinsten die geboekt kunnen worden (ongeveer 9% in plaats van de 20% van de regering) wil Ecolo-Groen onmiddellijk herinvesteren in een versterking van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast voorziet Ecolo-Groen in haar alternatieve begroting een bijkomende investering, om de dienstverlening fors uit te breiden. “Enkel op die manier kan de trein een geloofwaardig alternatief zijn voor de auto,” aldus Van Hecke. “Die herinvestering zal er ook toe leiden dat er minder sociale onvrede is, want Groen kiest duidelijk voor een positieve toekomst en wil stevig investeren in de toekomst van het spoor.”

Twee opvallende voorstellen uit het plan zijn een jaarlijkse reizigersbarometer, waardoor de prestaties van de NMBS jaarlijks grondig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd kunnen worden, en het voorstel tot overleg tussen vakbonden en reizigersorganisaties. “Als vakbonden syndicale acties overwegen, kunnen zij in overleg gaan met reizigers, en op die manier hun beweegreden motiveren. Samen met de reizigers kunnen ze dan op zoek gaan naar een geschikter syndicaal middel, waarmee de treinreiziger minder geraakt wordt, maar de doelstelling van de syndicale actie nog steeds standhoudt. Dit zal de creativiteit van vakbondsacties in de hand werken, en het draagvlak onder de treinreizigers, die ook gebaat zijn bij betere openbaar vervoer, vergroten”, aldus nog Van Hecke.

Download het alternatieve beheerscontract voor de NMBS en Infrabel (.pdf)

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren