EGP-delegates

De kandidaturen voor deze mandaten zijn afgesloten.

Ben je gebeten door Europa en de Europese politiek? Heb je zin om Groen te vertegenwoordigen bij de Europese Groene Partij en groenen uit heel Europa te ontmoeten? Dat kan. Groen verkiest weldra opnieuw haar EGP-deletieleden. Die zullen de volgende vijf jaar Groen vertegenwoordigen bij de Europese Groene Partij.

Groen is lid van de Europese Groene Partij (EGP). Dat is de Europese, groene koepelpartij van meer dan 40 groene partijen uit heel Europa. In deze video krijg je op anderhalve minuut een goede introductie tot de EGP.

Twee keer per jaar komen deze groene partijen samen op zogenaamde Councils van de EGP. Ze nemen er europabrede standpunten (resoluties) in en wisselen goede praktijken uit. Groen wordt op die Councils vertegenwoordigd door vier delegatieleden aangeduid door de leden van Groen op het bestuurscongres van 19 oktober.  

Wat doet een EGP-delegatielid?

 • woont de halfjaarlijkse Council van de Europese Groene Partij bij
 • bereidt deze Council voor (resoluties nalezen en eventueel amenderen, posities bepalen …)
 • koppelt terug naar Partijbestuur en Politieke Raad over de inhoud van de Councils
 • onderhoudt contacten met de delegatieleden van de andere groene partijen
 • neemt deel aan de samenkomsten van het EU-netwerk van Groen (ongeveer drie à vier keer per jaar)
 • werkt daarbij voortdurend in team samen met de andere EGP-delegatieleden

Praktische informatie

 • De Councils gaan door in mei en november, telkens in een Europese stad. Elke Council start op vrijdagnamiddag en eindigt op zondagmiddag. Delegatieleden moeten zich dus telkens voor drie dagen vrij kunnen maken om de Councils bij te wonen.
 • Alle kosten verbonden aan de uitvoering van dit mandaat, worden gedragen door Groen. Dat gaat over kosten voor accommodatie, maaltijden en transport.
 • Het mandaat wordt vrijwillig opgenomen en wordt dus niet vergoed.
 • Voor het uitvoeren van alle onderdelen van dit mandaat voorziet de partij zowel inhoudelijke als administratieve ondersteuning.
 • De eerstkomende Council vindt plaats in Tampere (Finland), van 8 tot 10 november. Vertrek is voorzien op donderdag 7 november, terug op zondag 10 november.
 • Het mandaat gaat in vanaf 19 oktober 2019 en loopt af in 2024, na de Europese verkiezingen.

Over welke competenties beschikt een EGP-delegatielid?

 • Interesse voor de Europese politiek en in het bijzonder van de groene politiek (fractie in het Europees parlement, Europese Groene Partij)
 • Goede kennis van het Engels
 • Talent voor netwerken
 • Bereid om Groen te vertegenwoordigen
 • In teamverband kunnen werken
 • Zich kunnen twee keer per jaar kunnen vrijmaken voor de EGP-Councils

 

Vragen over dit mandaat?

Katleen De Ridder

Internationaal secretaris

katleen.deridder@groen.be of 0490 560 880

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente