“Waar het hart van vol is, loopt de mond van over”, zeggen ze vaak. En dat is ook zo voor Elien. Al op jonge leeftijd rolde ze het jeugdwerk binnen: in de leerlingenraad, jeugdbeweging, als vice-praeses bij een studentenvereniging en bij verschillende jeugdwerkorganisaties. Dat ze van die passie haar beroep wilde maken, wist ze toen al. En dat doet ze nu al een aantal jaar. Dag in dag uit geeft ze alles voor de jongeren rond haar en hun mentaal welzijn. Om hen te helpen hun stem te vinden. Want ze is er van overtuigd dat je de wereld kan verbeteren door je stem te gebruiken. Lang durfde ze dit zelf niet, uit schrik. Nu is ze hoopvol en durft ze spreken. Niet alleen voor haarzelf, maar voor iedereen rond haar.

Ik wil dromen omzetten in realisaties

Zo veel jongeren willen betrokken zijn bij de samenleving en willen zich engageren, maar nog te weinig wordt naar hen geluisterd. Dan is het niet raar dat je als jongere denkt dat je stem geen meerwaarde is voor de politiek. Maar niets is minder waar: hun stem moet luider klinken dan ooit. Want het is jouw toekomst die afhangt van de beslissingen die de politiek vandaag neemt.

De stem van jongeren laten klinken is de rode draad in haar leven, wat haar energie geeft en wat ze ook wil doen in het parlement. De crisis in de jeugdhulp moet prioriteit zijn voor de volgende regering en jongeren moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ze wil dromen omzetten in realisaties. Met een stevige portie hoop en een goede portie lef. De hoop op verandering, op verbetering. Op jongeren jongeren laten zijn, zonder zorgen. En het lef om de politiek dichter bij jongeren te brengen en jongeren dichterbij politiek.

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?