Elisabeth Meuleman

Vlaams Parlementslid

Als onderwijsspecialiste legt Elisabeth Meuleman de Vlaamse Regering regelmatig het vuur aan de schenen. Onder andere de betere ondersteuning van leerkrachten en gelijke onderwijskansen zijn voor haar belangrijke strijdpunten. Daarnaast volgt ze de thema’s cultuur en media op.

16.000 voorkeursstemmen

Haar eerste stappen in de actieve politiek zette Elisabeth in 2006, toen ze Oudenaards gemeenteraadslid werd. Sinds 2009 is ze Vlaams parlementslid, van 2012 tot 2014 was ze fractieleider in het Vlaams parlement. Elisabeth haalde als lijsttrekker op de Oost-Vlaamse lijst in 2014 bijna 16.000 voorkeursstemmen.

'Aandacht voor welzijn op school staat niet haaks op prestaties en op excellentie. Integendeel: schoolse prestaties zullen verbeteren als leerlingen zich goed in hun vel voelen'

 

Waar kan je me ontmoeten?