05 apr 2011

Bart Staes

Het EP wil dat de werking van exportkredietagentschappen transparanter wordt.

"Met dit sterke signaal van het EP kunnen we de volgende weken verder onderhandelen met de Raad van Ministers", zegt Bart Staes, Groen! Europarlementslid.

Straatsburg - 5 april 2011. Het EP keurde vandaag de omzetting van een (vrijwillige) OESO-gedragscode in EU-wetgeving voor exportkredietagentschappen goed. Het rapport is opgesteld door de groenen.

De Commissie diende het voorstel tot omzetting van de vrijwillige OESO-gedragscode in bindende EU-wetgeving in om in overeenstemming te zijn met de regels rond staatssteun van de Wereldhandelsorganisatie. Het voorstel bepaalt onder andere dat de vastgelegde risicopremies vergelijkbaar moeten zijn met de premies op de private markt en dat ECAs break-even moeten draaien. Informatie hierover moet aan de OESO gerapporteerd worden.

Staes, zelf rapporteur voor advies vanuit de commissie Ontwikkelingssamenwerking zegt: "Projecten die door de Nationale Delcrederedienst of Finexpo worden (her)verzekerd, hebben bij momenten een vernietigende impact op mens en milieu, vaak in derde wereld-landen. Het kan gaan om mensenrechtenschendingen of milieuvervuiling door het bouwen van dammen, grote fabrieken, door baggerwerken of zelfs militaire export. Meer rapportage hierover is onontbeerlijk, ook al omdat de overheid rechtstreeks of onrechtstreeks garant staat voor grote sommen geld."

Het EP scherpt de regels aan en vraagt duidelijk om meer transparantie, zowel over de financiën als over welke risico's in de premies zijn vervat. Problematisch daarbij is dat in de huidige regeling enkel het politiek en commercieel risico bekend gemaakt moet worden en er geen verplichting is de impact op het milieu, het klimaat of de ontwikkelingskansen van een regio te publiceren.

De groene fractie in het EP wilde vooral dat grote investeringsprojecten stroken met de basisdoelstellingen van het EU-beleid inzake het respect voor mensenrechten, de strijd tegen de klimaatverandering, het streven naar hernieuwbare energie en het bereiken van de ontwikkelingsdoelstellingen in het zuiden van onze planeet. En daar is het hele parlement hen nu in gevolgd.

Volgende week gaan de onderhandelingen met de Europese Commissie en de Raad verder. Staes: "Het Hongaars voorzitterschap wil dit dossier graag finaliseren, maar het zal dus nog meer water in de wijn moeten doen. De door het EP goedgekeurde tekst is een sterk signaal naar Raad en Commissie dat het het EP menens is en dat het geen genoegen zal nemen met een flauw en smakeloos compromis."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren