13 maa 2013

Bart Staes

Het Europees Parlement heeft vandaag de krijtlijnen getrokken voor verdere onderhandelingen over de zogenaamde Europese meerjarenbegroting, die loopt van 2014 tot 2020 (MFF).

De deal die Herman Van Rompuy als voorzitter van de Europese Raad een maand geleden sloot, is het slechtst mogelijke resultaat. Een resolutie van het Parlement wees dat akkoord af. "Nu maar afwachten of andere politieke fracties hun poot stijf houden", aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Begin februari weigerden enkele Europese regeringen om op de vraag van de Europese Commissie en het Europese parlement in te gaan en de Europese begroting lichtjes te laten stijgen. Ook al zou de Europese begroting daarmee nog altijd op ongeveer 1 procent van het totale BNP van de 27 lidstaten liggen. De EU moet ook zelf besparen, zo klinkt het. Maar dat is een licht oneerlijke boodschap, want de EU krijgt er van dezelfde lidstaten op allerlei vlak meer taken bij, maar moet die uitvoeren met minder geld.

Het Europees Parlement heeft, net zoals de regeringsleiders, een veto. Pas als 378 Europarlementsleden (de helft plus 1 van het totale aantal EP-leden) instemmen, is de meerjarenbegroting aangenomen. Staes: "Het EP heeft vandaag duidelijk stelling genomen tegen dit onaanvaardbare akkoord over het MFF 2014-2020. Het EP moet nu de gelederen gesloten houden en niet over zich heen laten lopen."

Staes: "We kunnen niet instemmen met een akkoord dat niets concreets voorziet als het gaat om eigen inkomsten voor de EU, een akkoord dat uitblinkt door een gebrek aan ambitie. Een akkoord dat uitblinkt door het gebrek aan visie om de Europese uitgaven van koers te doen veranderen, weg van achterhaalde en vervuilende naar meer toekomst gerichte sectoren, om zo een groei richting een meer duurzaam en stabiel Europa mogelijk te maken."

Staes: "Dit onderhandelingsmandaat is gericht op het tegengaan van kortzichtige nationale belangen en op het principe dat Europese samenwerking wel degelijk een meerwaarde voor burgers in elke lidstaat kan betekenen. Want het akkoord dat de zevenentwintig regeringsleiders sloten, ging niet veel verder dan hun eigen kortetermijnbelang. En daar ging Europa nu juist niet over. De toegevoegde waarde van Europese samenwerking is alleen maar belangrijker geworden, op een moment dat alle nationale begrotingen onder druk staan. Het Europese budget inkorten gaat in tegen de logica waarmee Europa sinds de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd."

Staes: "Waar we ook dringend komaf mee moeten maken, zijn die Euro-toppen waar de enige Europese visie van de regeringsleiders er uit lijkt te bestaan om hun eigen belang te verdedigen, met een ondoelmatig Europese begroting en groeiend euroscepticisme tot gevolg. Voor een beter functionerend Europa hebben we een systeem van eigen middelen nodig. We kunnen dit op korte termijn realiseren via bijvoorbeeld een Europese financiële transactietaks. Ik ga er van uit dat het EP hiervoor zal blijven vechten."

Staes: "De verwachting is evenwel dat de drie grootste fracties uiteindelijk toch zullen zwichten. Als de regeringsleiders akkoord gaan met 4 eerder institutionele eisen van het EP, zullen zij hoogstwaarschijnlijk in juni het EU-budget 2014-2020 alsnog goed keuren. En zo laten zij het EP weer een modderfiguur slaan."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren