29 maa 2012

Bart Staes

Het Europees Parlement stemde op 29 maart 2012 in met de oprichting van de bijzondere commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen. Groen Europarlementslid Bart Staes is het enige Belgische lid in dit nieuw parlementair samenwerkingsverband.

Het Europees Parlement stemde op 29 maart 2012 in met de oprichting van de bijzondere commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen. Groen Europarlementslid Bart Staes is het enige Belgische lid in dit nieuw parlementair samenwerkingsverband.

Staes: "Ik wil het komende jaar als eerste ondervoorzitter van de anti-fraudecommissie van het EP, extra tijd steken in een grondige analyse van hoe de georganiseerde criminaliteit als een kanker woekert doorheen onze maatschappij. Het maatschappelijk weefsel en het algemeen publieke belang wordt in alle landen van de Unie uiteen gescheurd door criminele activiteiten, corruptie en het witwassen van misdaadgelden."

Deze bijzondere commissie moet uiterlijk op 1 april 2013, één jaar na het van start gaan, een tussentijds verslag voorleggen aan de plenaire vergadering van het EP. Het mandaat kan nadien nog verlengd worden.

Staes: "De maatschappij moet zich tegen de georganiseerde misdaad durven en kunnen verweren. Gezien dit bij uitstek een Europese grensoverschrijdende strijd is, is het goed dat het EP hier zijn tanden in wil zetten. Alleen politieke overtuiging, grensoverschrijdende samenwerking, goede uitwisseling van gegevens en een grondige risicoanalyse met goed werkende opsporingsdiensten en een goed werkende justitie, kunnen soelaas bieden aan deze wanpraktijken."

Deze bijzondere parlementaire commissie moet de omvang van de georganiseerde misdaad, de corruptie en het witwassen van geld analyseren en evalueren en de impact daarvan op de Europese Unie en de lidstaten vaststellen. De parlementaire commissie moet vervolgens ook adequate maatregelen voorstellen om de Europese Unie in staat te stellen deze bedreigingen te pareren, zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau.

De bijzondere commissie moet ook met praktische voorstellen komen, waarbij de huidige uitvoering van EU-wetgeving inzake georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld en verwante beleidsterreinen geëvalueerd en geanalyseerd wordt. Bedoeling is ervoor te zorgen dat de wetgeving en het beleid van de EU gebaseerd zijn op bewijs en geschraagd worden door de beste beschikbare dreigingsanalyses én daarnaast verenigbaar blijft met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

De bijzondere commissie zal verder de rol en de activiteiten van de EU-agentschappen, zoals Europol, COSI en Eurojust, die actief zijn op het gebied van binnenlandse zaken en zich concentreren op kwesties op het gebied van georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld, en het daaraan gerelateerd veiligheidsbeleid onderzoeken. Staes: "Daarnaast is het van belang ook zicht te krijgen op de verwevenheid tussen boven- en onderwereld."

De bijzondere commissie krijgt de volle vrijheid in haar politieke handelen. Zo komen er zeker een hele reeks hoorzittingen met vertegenwoordigers van internationale, Europese en nationale instellingen, nationale parlementen en regeringen van de lidstaten en derde landen, vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, alsmede actoren in het veld, slachtofferorganisaties, ambtenaren die betrokken zijn bij de dagelijkse strijd tegen georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld, maar ook met de opsporingsdiensten, rechters en magistraten en actoren uit het maatschappelijk middenveld die zich inzetten voor een cultuur van legaliteit op moeilijke terreinen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren