18 jan 2016

Johan Danen

”Minister Joke Schauvliege (CD&V) mag nu helemaal geen vergunning geven om het bos te kappen, nu blijkt dat het Limburgs transportbedrijf een bouwmisdrijf pleegde door uit te breiden zonder het bos op te waarderen”, zegt Groen-parlementslid Johan Danen maandagochtend.

Johan Danen:“Na lang aandringen gaf minister Schauvliege toe dat, hoewel de opwaardering van het bos een expliciete voorwaarde voor de vergunning van 2008 was, Essers die voorwaarde niet is nagekomen. De minister noemt dit een bouwmisdrijf. Schauvliege trekt daar ook zelf de conclusie uit dat de uitbreiding van 2008 onvergund is."

"Een nieuwe uitbreiding van Essers op deze plek is door deze situatie ondenkbaar', zegt Danen: “Groen voelt zich gesterkt in haar strijd voor het behoud van het bos bij Essers.”

In februari 2008 kreeg transportonderneming Essers een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van 'hal 6' aan de Transportlaan in Genk. Belangrijk is dat deze vergunning een duidelijke voorwaarde bevatte: gelijktijdig met de uitbreiding van het transportbedrijf moest Essers het bos opwaarderen, omdat het aansluit bij een door Europa erkend habitatgebied.

Essers liet daartoe een uitvoeringsplan maken. Maar dat plan was er pas in 2012. Bovendien verklaarde minister Joke Schauvliege in juni 2015, nog eens drie jaar later: "De uitvoering van het uitvoeringsplan heeft vertraging opgelopen, waardoor de vooropgestelde resultaten nog niet werden bereikt."

Met andere woorden: het bosinrichtingsplan van Essers bleef gedurende zowat acht jaar dode letter. Het bedrijf deed al die tijd niets om de bewuste zone van 10 hectare op te waarderen. Integendeel. Zoals bekend, wil het bedrijf voor zijn farma-activiteiten het bos kappen en op die plaats nog eens uitbreiden.

Parlementslid Johan Danen spitte het dossier daarom verder uit. In antwoord op een nieuwe vraag van Danen (nr. 190 van 4 december 2015, hieronder) spreekt Joke Schauvliege eindelijk duidelijke taal: "Het natuurherstel is een voorwaarde van de stedenbouwkundige vergunning. Het niet correct of niet tijdig uitvoeren van dergelijke voorwaarden maakt een bouwmisdrijf uit".

Johan Danen: " "Het is bijzonder cynisch", aldus Danen. "In 2008 stelt de Vlaamse overheid als voorwaarde van een uitbreiding dat Essers het aangrenzende bos in Genk zou opwaarderen tot een habitatwaardige ecotoop. Daar is niets van in huis gekomen. Minister Schauvliege noemt dit een bouwmisdrijf en beschouwt de uitbreiding om die reden als onvergund. Het is hoog tijd dat ze hieraan paal en perk stelt. De CD&V-minister moet eindelijk duidelijk zeggen dat ze Essers geen vergunning zal geven voor een nieuwe uitbreiding."

Van Schauvliege weten we inmiddels ook dat Essers zijn oog heeft laten vallen op gronden in Opglabbeek om het kappen van het bos in Genk te compenseren. Maar op deze manier kan Essers de oude voorwaarde simpelweg naast zich neerleggen. Indien Schauvliege de nieuwe uitbreiding mogelijk maakt, moffelt ze een bouwmisdrijf weg en geeft ze toestemming voor een uitbreiding van een onvergund deel van een bedrijfsgebouw. Dat zou onaanvaardbaar zijn", besluit Groen-parlementslid Johan Danen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren