16 jun 2010

Bart Staes

De Europese Raad die morgen vergadert over het gezamelijke economische beleid van de EU voor de komende 10 jaar, heeft vandaag van het Europees Parlement, een stevig advies gekregen.

De Europese Raad die morgen vergadert over het gezamelijke economische beleid van de EU voor de komende 10 jaar, heeft vandaag van het Europees Parlement, een stevig advies gekregen, via een ruim goedgekeurde resolutie over de EU2020-strategie inzake economische groei en werkgelegenheid. In een andere goedgekeurde resolutie hebben de parlementsleden zich uitgesproken over het economisch bestuur in de Unie. Bart Staes (Groen!), europarlementslid: "Genoeg studies en uitvluchten, het is nu dringend tijd voor het uitbouwen van een in alle opzichten duurzame economie."

De Europese leiders en de Europese Centrale Bank (ECB) hakten na veel geaarzel in de nacht van zondag 9 op maandag 10 mei knopen door om een grootscheeps reddingsplan voor de Eurozone op te zetten. kort nadien deed de Commissie op 12 mei voorstellen om de budgettaire controle op de lidstaten te verscherpen. Staes: "Positief is dat dit een aanzet vormde tot een werkelijk gemeenschappelijk economisch beleid, de ontbrekende politieke pijler van de economische en monetaire unie. Maar deze twee acties kunnen ook serieuze problemen veroorzaken Want enerzijds creëren ze, als antwoord op bestaande schulden, extra schulden. En anderzijds leiden ze tot een drastische beperking van de openbare uitgaven. Dat laatste met als risico dat de sociale gevolgen van de economische crisis versterkt worden en de EU (opnieuw) in een recessie terechtkomt."

Jaren '30?

John Monks, secretaris-generaal van de European Trades Union Congress (ETUC) waarschuwde afgelopen weekend dat we in een "extreem gevaarlijke situatie" kunnen belanden. Monks zei dat "we richting jaren'30 gaan, richting 'Great Depression', hetgeen eindigde met militaire dictaturen". Monks wilde niet zeggen dat we al snel op dat punt zullen belanden, maar wel dat de consequenties van een verkeerde aanpak, niet alleen economisch zeer ernstig kunnen uitpakken, maar ook politiek.

"Als de lidstaten hun overheidsbudgetten binnen de afgesproken normen willen houden en toch de EU2020 strategie willen uitvoeren, zijn dus nieuwe recepten nodig," weet Staes. Een taks op financiële transacties en een verplichte financiële bijdrage van banken zijn daar een voorbeeld van. Met de eerste maatregel kunnen de lidstaten de afgesproken 0,7 procentnorm voor ontwikkelingssamenwerking realiseren. Het tweede voorstel laat toe om de nodige reserves op te bouwen om toekomstige crises het hoofd te bieden. Het EP roept op to duurzaam financieel beheer en wil de strijd tegen belastingsontduiking opdrijven. Fiscale fraude kost de Unie jaarlijks tussen de 200 en 300 miljard euro. De helft recupereren zou al veel opbrengen.

Ondanks de recente alarmerende berichten, staat de EU er wat betreft de fundamentele economische cijfers (overheidschulden en tekorten) beter voor dan de VS. De EU heeft als speler in potentie een grotere geloofwaardigheid ten opzichte van de financiële markten. Staes: "Duidelijk is ook dat het gemeenschappelijk belang en de daarop gebaseerde gemeenschappelijk begrotingspolitiek over een sterker budget zou kunnen beschikken, opgebracht via eigen middelen (fiscale middelen en leencapaciteit, via de fameuze Euro-obligaties). Dit budget zou ten dienste kunnen staan van gemeenschappelijke doelstellingen, in het bijzonder de EU2020-strategie die in het kader van een Green New Deal moet staan."

Groei

In de EU2020-strategie van de Commissie staat louter economische groei voorop. Maar de garantie ontbreekt dat groei ook leidt tot meer duurzame jobs of tot meer welvaart en minder armoede. Het garandeert evenmin een rationeel en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Staes: "Ondanks de Lissabonstrategie en de vernieuwde EU2020 is de balans de laatste 10 jaar negatief. De Commissie maakt een fout door opnieuw , net als in de Lissabon-strategie, economische groei zo centraal te stellen. Voor ons is het noodzakelijk dat we structurele hervormingen doorvoeren die een einde stellen aan de uitbuiting van mensen, de uitputting van grondstoffen én het milieu. We willen ook meer sociale cohesie als doel op zich en het gebruik van meerdere indicatoren voor de macro-economische ontwikkeling. Zo geven naast de gebruikelijke cijfers over de overheidsschuld, andere indicatoren zoals privé-schulden van burgers een beter en evenwichtiger beeld van de reële sociaaleconomische toestand van een lidstaat. We hebben geen tijd meer voor studies of excuses. Het is tijd voor de uitbouw van een duurzame Europese economie."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren