25 nov 2010

Bart Staes

Het Europees Parlement heeft met een overgrote meerderheid in een resolutie de EU-lidstaten opgeroepen weer rond de tafel te komen om de onderhandelingen over de Europese begroting tot een goed einde te brengen.

Het EP herhaalde dat de Raad haar moet betrekken bij de discussie over de meerjarenbegroting en eigen middelen. Europees Parlementslid Bart Staes (Groen!) wijst op de noodzaak tot een akkoord te komen.

Staes: "In deze tijden valt het niet uit te leggen dat een begroting zo lang op zich laat wachten. Het Parlement spreekt hier nogmaals uit dat het Verdrag van Lissabon ons een stem geeft bij het vaststellen van de meerjarenbegroting. Dus daar kan eigenlijk geen discussie over bestaan."

Staes: "Daarnaast moet het EP een rol krijgen bij de voorstellen rond eigen middelen. Dit mede om te voorkomen dat elke keer weer een rondje handjeklap met lidstaten nodig is, waarbij geruzied wordt wie hoeveel moet bijdragen aan de gezamelijke Europese begroting. In tijden van afkalvende Europese solidariteit zou ons dat veel gedoe en tijd besparen."

Staes: "Het is spijtig dat sommige lidstaten dit simpelweg negeren. De stemming in het EP van vandaag is een belangrijk signaal naar de lidstaten die weigeren met het EP hier afspraken over te maken. Nederland en Groot-Brittannië zijn daar de meest uitgesproken voorbeelden van en ik mag hopen dat zij nu met een open mind de onderhandelingen willen hervatten. Leiders van lidstaten kunnen moeilijk volhouden dat zij aan de ene kant instemmen met het oprichten van de Europese diplomatieke dienst onder Ashton én ook het oprichten van enkele toezichtorganen op de financiële markten - dezer dagen blijkt weer, heel noodzakelijk toezicht - maar daar aan de andere kant vervolgens geen geld voor over hebben."

Het Europees Parlement gaat op verzoek van de Raad akkoord met de 2,91% verhoging van het budget en heeft drie voorwaarden gesteld voor de onderhandelingen. Dat zijn: flexibiliteit in het budget, de toezegging van de Raad dat zij het EP betrekt in de discussie over eigen middelen en het afspreken van een procedure over hoe de aankomende onderhandelingen over de meerjarenbegroting gezamenlijk, dus inclusief het EP tot een goed einde gebracht kan worden."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren