12 sep 2012

Bart Staes

Het meest duurzame en efficiënte energiebeleid is een besparingsbeleid.

Daarom keurde het Europees parlement vandaag een nieuwe richtlijn goed dat een pakket energiebesparingsmaatregelen bindend zal maken. Het gaat over renovaties van publieke gebouwen, verplichte energiebesparingschema's en energiecontroles voor grote bedrijven. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) is tevreden met het energiebesparingsvoorstel: "Om de Europese doelstelling van twintig procent energiebesparing in 2020 te halen moeten de lidstaten nu snel werk maken van de energiebesparende maatregelen. Met name België heeft nog heel veel te winnen bij implementatie van dit beleid."

Staes: "Besparen op ons energieverbruik is goed voor onze portemonnee, schept jobs in de bouwsector en is een belangrijk middel om minder CO2 uit te stoten. De EU geeft jaarlijks honderden miljard euro aan de import van fossiele brandstoffen uit, hetgeen vooral in de Zuiderse crisislanden voelbaar is. Die factuur blijft stijgen tot bijna 4 % van het hele Europese BNP."

Vorig jaar importeerde de EU voor bijna vijfhonderd miljard euro aan kolen, olie en gas. Dit geld kunnen we volgens Staes beter investeren in de isolatie van huizen of het plaatsen van zonneboilers. Zo geven we sectoren die hard door de crisis zijn getroffen, zoals de bouwsector, meteen ook een extra zetje in de rug.

Staes herinnert aan een studie over energie-efficiëntie die McKinsey & Company samen met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in 2009 publiceerde. Staes: "Ook het Belgische bedrijfsleven en experts stelden toen al duidelijk dat energiebesparing de 'meest rendabele manier is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, relatief snel jobs te creëren, de concurrentiekracht te verbeteren en de afhankelijkheid van energie-invoer te beperken'."

Staes wijst er op dat België volgens deze en andere studies nog zeer veel potentieel had en heeft om energie te besparen in alle economische sectoren. Staes: "De energie-efficiëntie behoort in ons land tot de laagste in Europa en het VBO noemde de reeds geplande of doorgevoerde initiatieven om de energie-efficiëntie te verbeteren ontoereikend om gelijke tred te houden met de rest van Europa."

Enkele cijfers: negentig procent van het bruto binnenlandse energieverbruik in België was afkomstig uit drie sectoren: gebouwen, wegtransport en industrie. Volgens de studie waren deze drie sectoren minder energie-efficiënt dan hun tegenhangers in de buurlanden: 'Het Belgische energieverbruik per vierkante meter in residentiële gebouwen ligt meer dan 70 procent hoger dan het gemiddelde in de EU. Het brandstofverbruik per passagierkilometer in het Wegtransport is één van de hoogste in Europa en daalt niet'.

Staes: "België heeft dus gigantisch veel te winnen bij energiebesparing: zowel de gezinnen, kmo's, grotere bedrijven als de overheid kunnen besparen op CO2-uitstoot, luchtvervuiling en financiële kosten." Volgens Staes moeten België en andere lidstaten nu dringend deze wetgeving implementeren en de middelen gebruiken die er zijn: "Beleidsmakers moeten de voordelen hiervan inzetten om tegelijk ook de crisis te bestrijden. Dat betekent onder andere het mobiliseren van geld voor energie besparingsprojecten via Structurele Fondsen, project bonds en de Europese Investeringsbank."

Klimaat

Energiebesparing is een essentieel onderdeel van efficiënt klimaatbeleid. Op initiatief van de Europese groene fractie beloofde de Europese Commissie te onderzoeken hoe de prijs van CO2-uitstootrechten zo snel mogelijk verhoogd kan worden. Staes: "Ons CO2-emissiehandelssysteem ligt momenteel op zijn gat en bevoordeelt zelfs indirect kolencentrales. De prijs voor CO2 is zo laag dat zelfs marktpartijen als Shell roepen om politieke ingrepen, omdat CO2-rechten anders helemaal niks meer waard zijn." De Commissie zal haar voorstellen om op korte en middellange termijn het emissiehandelssysteem aan te passen waarschijnlijk in oktober publiceren, waarna ze door de lidstaten besproken zullen worden.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren