28 maa 2011

Bart Staes

De Europese Commissie presenteerde vandaag het lang verwachtte 'Witboek’ dat een toekomstscenario voor het transportbeleid in Europa uittekent.

De Europese Groene fractie is zeer kritisch omdat het witboek wel de juiste analyse maakt, maar onvoldoende doelstellingen vooropstelt en de hervormingen uitstelt tot een te laat tijdstip. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): "Er lijkt sprake van een syndroom van verlamming bij de Europese beleidsmakers: ook op terreinen als energie en landbouw maakt men de juiste analyses, maar duikt men weg voor de consequenties en concreet beleid. Het maakt dat het vroom beleden klimaatbeleid zal blijven haperen."

Transportspecialist en Duits groen parlementslid Michael Cramer heeft waardering voor de analyse: "De Commissie is zich bewust van de noodzaak tot verandering van het transportbeleid in Europa, maar het trekt tegelijkertijd ook meteen aan de handrem als het gaat om belangrijke maatregelen die die verandering teweeg kunnen brengen. Men legt de vinger op de juiste wonde en zegt klaar en duidelijk wat de uitdagingen zijn voor een meer duurzaam transportsysteem. Maar men stelt de echte stappen uit tot 2030 en dan nog met onvoldoende doelstellingen."

Het Witboek schittert door afwezigheid van concrete maatregelen. Staes: "Zo negeert de Commissie het concurrentienadeel dat meer duurzame vormen van transport zoals spoorwegen hebben. Oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld de luchtvaartsector omdat elke belasting op kerosine ontbreekt of BTW op vliegtickets, hetgeen een subsidiëring van de belastingbetalers aan de luchtvaartsector van 30 miljard euro per jaar betekent. De Europese Commissie weigert de externe kosten van transport mee te wegen. Als de EU écht een duurzame transportsector wil dan moet men ophouden met het subsidiëren van autowegen en vlieghavens, maar investeren in spoorweginfrastructuur."

Bart Staes: "De Commissie erkent het groeiende aandeel van de transportsector bij de uitstoot van broeikasgassen (1), maar de doelstellingen om dat omlaag te krijgen sporen totaal niet met de officiële Europese klimaatdoelstellingen. Zo wil men een CO2-reductie van 20% tegen 2030 in vergelijking met 2008. Maar dat betekent een de facto stijging van de uitstoot met 8% in vergelijking met de niveaus van 1990, het referentiejaar voor klimaatbeleid."

"Na 2030 wil de Commissie een daling van 5% per jaar met als lange termijndoel een daling met 60% tegen 2050 tegenover 1990. Dit terwijl de EU zich heeft verbonden aan een doelstelling van een emissiereductie van 80-95% tegen 2050. Dat leidt tot de conclusie dat in dit scenario de transport geen voldoende bijdrage levert aan het beperken van klimaatverandering en zo de inspanningen van andere sectoren ondermijnt."

Staes: "Precies ook één van de groene kritieken op het Vlaamse beleidsplan ‘Vlaanderen in Actie’. Zwaar inzetten op transport levert weinig toegevoegde economische waarde op, maar wel veel schade voor mens en milieu. De hoog oplopende gezondheidskosten door de uitstoot van onder andere fijn stof worden eenvoudigweg genegeerd. Maar wel betaald door de gemeenschap via torenhoge gezondheidsfacturen."

(1) De transportsector is goed voor tot 30% van de Europese uitstoot van broeikasgassen en de uitstoot van die sector is sinds 1990 met 35% gestegen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren