13 dec 2011

Bart Staes

'Het is ronduit teleurstellend en kortzichtig dat de Europese Commissie in haar vandaag gepresenteerde 'energievisie voor 2050' geen pad uitstippelt naar een economie die volledig draait op duurzame energie en meer energie-efficiëntie.'

Dat stelt Europees parlementslid Bart Staes (Groen!), die herinnert aan het onlangs gepresenteerde rapport van het Internationaal Energie Agentschap dat waarschuwde voor de voortdurende investeringen in infrastructuur voor fossiele energiebronnen. "Overheden schermen met gebrek aan fondsen in tijden van besparingen, maar drukken wel een verhoging van 1,3 miljard euro voor het ITER-project voor nucleaire fusie door".

Staes: ”Onze toekomstige energievoorziening moet hand in hand gaan met onze ambitie om klimaatverandering te voorkomen. De enige veilige en duurzame manier om dat te bereiken, en tegelijkertijd onze afhankelijkheid van vervuilende olie-import te verminderen, is voor de volle 100 % inzetten op energiebesparing en groene energie.”

Staes: ”Hoewel de uitkomst teleurstellend was, heeft de klimaattop in Durban duidelijk gemaakt dat Europa de rest van de wereld in beweging kan krijgen door leiderschap te tonen en door allianties met gelijkgezinden te bouwen. Maar op energiegebied laat Europa het na om te leiden en worden we links en rechts door andere landen ingehaald. In China wordt het meest geïnvesteerd in schone energie. De fossiele en nucleaire lobby draait hier nog op volle toeren.”

Staes vindt het onbegrijpelijk dat de Europese Commissie geen scenario heeft uitgewerkt voor honderd procent groene energie, terwijl talloze studies aantonen dat dit technisch en financieel mogelijk is: ”Deze energievisie van de Europese Commissie neemt een gevaarlijke en risicovolle koers. Inzetten op de opslag van CO2 is een gevaarlijke strategie, omdat nog steeds niet bekend is wanneer deze techniek grootschalig ingezet kan worden. De kernramp in Fukushima heeft daarnaast aangetoond dat er altijd grote risico's kleven aan kerncentrales.”

ITER

Uitgerekend vandaag ook keurde een meerderheid van het Europees Parlement een voorstel goed om uit het EU budget in 2012-13 liefst 1,3 miljard euro extra aan het kernfusieproject ITER te besteden. Het kostenplaatje liep al op van 5,9 miljard euro in 2006 en de teller staat vanaf vandaag op 17,3 miljard euro. Staes: "ITER is een tikkende budgettaire tijdbom. De Raad zal blijven pushen voor nieuwe fondsen uit het Europese budget voor onderzoek en ontwikkeling. Dit ten koste van hernieuwbare energiebronnen en efficiëntie, die hun nut al volop bewezen hebben. De experts van ITER geven zelf aan dat als er al ooit energie wordt opgewekt met kernfusie, dit op zijn vroegst in 2050, maar eerder in 2080 zal zijn."

De Europese groenen willen dat monopolies op de zogenaamd vrijgemaakte energiemarkt doorbroken worden, zodat ook kleine spelers een kans krijgen. ”De keuze voor kernenergie is ook de keuze voor het in stand houden van de monopolies van de grote energiebedrijven die een duurzame toekomst en democratisering van de energiemarkt in de weg staan”, zegt Staes. Door te kiezen voor een groene energievoorziening creëer je een mooie combinatie van grote windparken op zee en kleinschalige, lokale energieopwekking. Boeren kunnen via mestvergisting biogas produceren en met zonnepanelen op het dak kan iedereen stroom leveren aan het net.

Volgens de Europese Commissie zullen de energieprijzen in alle mogelijke scenario's blijven stijgen, maar door van energiebesparing een topprioriteit te maken kan de prijsstijging relatief beperkt blijven. Daarnaast is de afhankelijkheid van importen het laagst bij keuze voor groene energie. Begin volgend jaar zullen de Europese energieministers de verschillende energiescenario's bespreken.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren