09 okt 2013

Bart Staes

Schaliegasboringen moeten beter gereguleerd worden. Dat besloot het Europees parlement in een stemming over milieueffectrapportages (MER) vandaag, tot tevredenheid van de Europese groenen.

Volgens Europees parlementslid Bart Staes (Groen) is het niet meer dan logisch dat de effecten op het milieu in kaart moeten worden gebracht. ”De praktijk dat gevaarlijke schaliegasboringen erdoorheen gedrukt worden zonder aandacht voor het milieu of de zorgen van omwonenden wordt hiermee beëindigd.”

Groen ziet liever een algemeen verbod op de gevaarlijke schaliegasboringen, maar de dreiging dat bestaande milieuregels gewoon genegeerd zouden mogen worden was een doorn in het oog. De stemming vandaag is een eerste stap om dat ongedaan te maken. Ook andere Europese wetgeving dient aangepast te worden aan de realiteit van de risicovolle schaliegaswinning volgens Staes: ”Het moet duidelijk worden dat de bedrijven die willen boren naar schaliegas ook aansprakelijk zijn voor alle schade en over de middelen beschikken om de potentiële risico’s; af te dekken. Dat is nu nog niet het geval.”

Bij de stemming vandaag werd de Europese wetgeving over de milieueffectrapportages die oorspronkelijk dateert uit 1985, herzien. Het gaat om vereenvoudigde procedures en stroomlijning. De stemming onderschrijft ook een aantal belangrijke zaken en voorwaarden waaraan een MER moet voldoen, zoals een duidelijker screeningsproces, de verplichting om ook bij de exploratie en ontginning van schaliegas een MER op te stellen, de actieve betrokkenheid van betrokken burgers tijdens verschillende fases van het project, duidelijke regels en voorwaarden betreffende het benoemen van objectieve, onafhankelijke experten die de MER opstellen.

Het feit dat er een MER moet komen bij schaliegas projecten is winst, aldus Staes: "Dit soort van Europese wetgeving is precies een voorbeeld van waar Europa meerwaarde kan bieden. De gewijzigde richtlijn moet helpen waarborgen dat het leefmilieu van burgers en toekomstige generaties beter wordt beschermd, dat hulpbronnen efficiënter worden gebruikt en dat een meer duurzame groei in Europa wordt gestimuleerd. Ook al was het eindresultaat wat betreft schaliegas niet 100% wat wij zouden willen zien, deze richtlijn is te waardevol voor het beschermen van zwakke maar cruciale waarden als ons leefmilieu en de volksgezondheid."

Het wordt steeds duidelijker dat boren naar schaliegas grote risico’s; voor het milieu en onze gezondheid kan hebben, hetgeen zelfs door de Europese Commissie erkend wordt. Staes stelt dat die wetenschappelijk aangetoonde risico’s; niet genegeerd mogen worden. Schaliegasboringen kunnen daarnaast leiden tot extra uitstoot van broeikasgassen die slecht zijn voor het klimaat. Werkgeversorganisaties in de EU willen meestal niet dat er ook gekeken moet worden naar de klimaatimpact of de gevolgen voor biodiversiteit bij projecten waar een milieueffectrapportage verplicht is. Gelukkig was er geen meerderheid voor deze afzwakking van het voorstel: ”Voordat een vergunning verleend wordt aan grote projecten dienen opdrachtgevers de gevolgen voor het milieu in kaart te brengen. Dat sommige werkgeversorganisaties het idee hebben opgevat dat de gevolgen voor het klimaat en onze biodiversiteit buiten schot kunnen blijven, toont maar weer aan waar hun belang ligt. Ondanks mooie woorden over verantwoord ondernemen.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren