05 jul 2011

Bart Staes

Begrotingssteun moet meer afgestemd worden op wat de ontvangende ontwikkelingslanden echt vooruit kan helpen.

Dat is de hoofdboodschap die het EP vandaag over de toekomst van de begrotingssteun aan de Europese Commissie wil meegeven. Bart Staes (Groen!), rapporteur voor advies vanuit de parlementaire commissie Begrotingscontrole reageert tevreden: "De nadruk komt te liggen op ownership en dat is een goede zaak. De ontvangende landen weten immers zelf best waarvoor ze hun middelen moeten inzetten. Dat kan pas als de politieke dialoog op gelijkwaardige basis wordt gevoerd."

Begrotingssteun is een instrument voor ontwikkelingssteun waarmee donoren rechtstreeks middelen in de schatkist van de ontvangende landen laten vloeien. Hierdoor zijn inkomsten gegarandeerd en kan men de samen met de donorlanden bepaalde beleidsdoelen realiseren. Dat de nadruk vooral komt te liggen op de autonomie en zeggenschap van ontwikkelingslanden, vindt Staes positief. "Tot vandaag legt Europa te eenzijdige voorwaarden op. Of de EU ontwikkelt vanuit wantrouwen een eigen parallel programma waardoor van een oprecht en noodzakelijk beleid soms weinig te merken is. Het vandaag goedgekeurde rapport roept daarom op om de delegaties van de Europese Commissie, die de beleidsdialoog met de ontvangende landen voeren, te versterken. Maar ook systemen in het Zuiden uit te bouwen die inspraak en controle door de nationale parlementen, lokale bestuursorganen en middenveldorganisaties mogelijk maken."

Staes: "Tegelijk vragen we aan de Commissie om de ontvangende landen te helpen met het opzetten van een adequaat belastings(innings)systeem zodat ze op termijn hun eigen middelen kunnen genereren en de armoede in hun land kunnen wegwerken. Ik vind overigens dat olie- en mineraalrijke landen het potentieel hebben om hun eigen ontwikkeling te financieren. We moeten de discussie durven aangaan om daar geleidelijk minder begrotingssteun te voorzien en onszelf overbodig te maken. Uiteraard in samenspraak met de betrokkenen en in tijd gefaseerd. Essentieel is immers dat welvaart herverdeeld wordt."

Staes: "Of begrotingssteun effectief is, valt nu nog moeilijk te evalueren, omdat er geen duidelijk verband is tussen de input en de bereikte resultaten. Net daarom is de democratische controle door nationale parlementen, auditoren en middenveldorganisaties zo belangrijk. De verantwoordingsplicht van de eigen regeringen aan het parlement en de bevolking moet voorrang krijgen op de rapportage aan de donoren."

Het aandeel begrotingssteun in het totale hulpbudget van de EU bedraagt ongeveer 25%, dat is om en bij de 13 miljard euro. De Commissie wil dit cijfer optrekken tot 50%.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren