15 maa 2012

Bart Staes

Het overschot aan CO2-uitstootrechten moet uit het Europese emissiehandelssysteem worden gehaald. Het Europees Parlement stemde vandaag in met het voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. 'Dit is een van de onderdelen van de klimaatstrategie de zogenaamde 'Low Carbon Roadmap 2050', waar het Europarlement dit bepleit.

Helaas bleek op een aantal andere belangrijke onderdelen de lobby van ouderwetse industrieën weer succesvol. Daarom konden wij als Europese Groene fractie niet anders dan ons onthouden op de gehele strategie, " aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Staes: ”De prijs van CO2 is te laag om investeringen in groene energie en energiebesparing meer rendabel te maken. Die prijs moet nog dit jaar omhoog door het teveel aan uitgedeelde uitstootrechten weg te strepen of uit de markt te halen. Bij minder aanbod, stijgt de prijs.”

De verwachting is dat de Europese Commissie voor de zomer met een voorstel komt om in eerste instantie tijdelijk CO2-uitstootrechten opzij te zetten, zodat de prijs van CO2 kan aantrekken.

Op de lange termijn moet de CO2-uitstoot flink verminderd worden, tot 40% tegen 2030 en uiteindelijk met tachtig procent in 2050. Staes betreurt het dat een meerderheid in het Europees Parlement die ambitie niet wil omzetten in concrete doelen voor de korte termijn. ”Een meerderheid van het Europarlement zegt vandaag een ambitieus klimaatbeleid te willen, maar dat blijft een holle frase, als je niet bereid bent om de bijbehorende maatregelen te nemen. In plaats daarvan pleiten centrumrechtse politici voor de mythe van nucleaire energie en schone kolencentrales.”

De Europese Commissie is nu aan zet om met wetgevende klimaatvoorstellen te komen. ”Een groot deel van het bedrijfsleven, zelfs Shell, vraagt om een ambitieus Europees klimaatbeleid”, constateert Staes. ”Zij zijn gebaat bij een stabiel investeringsklimaat voor energiebesparende en klimaatbeschermende maatregelen."

Het enige EU-land dat nu dwarsligt is Polen. Het blokkeerde vorige week een besluit van de Europese milieuministers over de klimaatstrategie. Een kolenland als Polen heeft er op korte termijn baat bij om dwars te liggen, maar Europa als geheel is juist economisch gebaat bij groene investeringen die ons minder afhankelijk maken van de import van olie en gas uit dubieuze landen.

”Europa moet zich niet langer laten gijzelen door een land dat zijn ogen sluit voor zijn eigen verslaving. Europa moet juist het initiatief nemen en Polen helpen met de omschakeling naar een groene energievoorziening, bijvoorbeeld door de Europese structuurfondsen slim in te zetten”, aldus Staes .

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren