13 okt 2011

Europarlement eist daadkracht in aanpak Eurocrisis

De Europese Commissie moet het voortouw nemen bij de aanpak van de eurocrisis.

Groen! steunt de oproep die het Europees Parlement vandaag met een ruime meerderheid deed aan Commissievoorzitter Barroso. Het stappenplan dat Barroso gisteren presenteerde moet hij omzetten in concrete voorstellen voor de cruciale top van de leiders van de eurozone op 23 oktober.

"De brand in de eurozone blussen voordat de euro onderuit gaat, dat is de topprioriteit voor de komende Europese top", stelt Europees parlementslid Bart Staes (Groen!). "Er moeten nu eindelijk besluiten komen over verlichting van de schuldenlast van Griekenland, versterking van de kapitaalbuffers van banken en verviervoudiging van het euro-noodfonds, bijvoorbeeld met hulp van de Europese Centrale Bank. Zo dient voorkomen te worden dat steeds meer landen en banken ten prooi vallen aan het vuur. De voorstellen die Barroso gisteren deed waren nog lang niet concreet genoeg. Hij heeft vandaag steun gekregen van de vier grootste fracties in het Europees Parlement om ingrijpende maatregelen voor te leggen aan de regeringsleiders."

Het Europarlement geeft Barroso de opdracht om voort te maken met de Europese coördinatie van belastingen, iets waarvoor Groenen al lang pleiten. Ook moet hij de invoering van euro-obligaties voorbereiden, op zo'n manier dat alle eurolanden een lagere rente gaan betalen over hun staatsschulden. "Om de onrust en speculatiedrift op de financiële markten te beteugelen moet Europa ook tonen dat zij bereid is de muntunie een steviger politiek fundament te geven," aldus Staes. "Met het strenger controleren van de Zuid-Europese begrotingen zijn we bij lange na nog niet bij een echt Europees economisch bestuur: daar komt veel meer bij kijken."

Het Europees Parlement benadrukt vandaag dat het initiatief voor hervorming bij Barroso moet liggen. Staes: "De steun van Merkel, Sarkozy en de overige regeringsleiders is onmisbaar. Het is echter de rol van de voorzitter van de Europese Commissie om de voorstellen te ontwikkelen en daarover verantwoording af te leggen aan het Europees Parlement. Het reddingswerk voor de euro brengt al te veel achterkamertjespolitiek met zich mee."

De Europese Groene fractie is tevreden met de brede steun in het Europarlement voor de zogenaamde 'gemeenschapsmethode'. Staes: "Hervormingen mogen niet buiten het raamwerk van de huidige Europese Unie vallen. Bij nieuwe afspraken zoals het 'pact voor de euro' en bij nieuwe instituties zoals het permanente noodfonds moet de Europese Commissie een centrale rol krijgen. Alleen de Commissie kan de eurozone een besluitvaardige economische regering bieden, die democratisch gecontroleerd wordt door het Europees Parlement."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK