31 jan 2012

Europarlement keert zich tegen misleidende voedselgezondheidsclaims

Een voorstel van de Europese Commissie omtrent het wel of niet toestaan van misleidende informatie op voedselproducten is vandaag weggestemd in de commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees parlement.

"Dit is een goede zaak," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen), "want dit voorstel zou producenten de ruimte laten om gezondheidsclaims over gereduceerde percentages van potentieel ongezonde bestanddelen (zoals verzadigde vetten, zout en suikers) op hun verpakkingen te laten staan."

Staes: "Het feit dat Europarlementsleden zich keren tegen voor consumenten misleidende informatie is belangrijk. Claims dat een product gezonder is, zouden alleen toegestaan moeten worden als dat product ook écht gezonder is. En dat was met dit voorstel niet het geval."

Staes: "Het voorstel van de Europese Commissie zou juist voor meer verwarring zorgen. Bijvoorbeeld: Als een bepaald product eerst veel teveel zout bevat, en een volgende versie van dat datzelfde product iets minder, zou dit de producent toestaan om dit product aan te prijzen als 'gezonder', terwijl het die claim niet per definitie verdient, omdat het zoutgehalte eigenlijk nog altijd te hoog is. Dit druist volledig in tegen de geest van het geven van gezondheidsadviezen via voedselverpakkingen of reclame. Het valt te hopen dat nu het hele EP dit Commissievoorstel zal verwerpen en het terug naar de tekentafel stuurt."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente