07 apr 2011

Bart Staes

Het Europees Parlement is het vandaag niet eens geworden over een resolutie rond de veiligheid van kernenergie.

De Europese Groenen pleiten al jaren voor het uitfaseren van kernenergie omdat de risico’s; voor mens en milieu onaanvaardbaar groot zijn en bovendien alternatieven ruimschoots voorhanden zijn.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): ”Het is triest dat liberalen en christen-democraten blijven geloven in hun nucleaire dromen. Zelfs als die, zoals vandaag duidelijk is in Japan en Tsjernobyl, uitmonden in nachtmerries. En zelfs dan willen velen niet wakker worden uit hun boze atoomdroom. De enige echte veilige kernenergie is een uitgefaseerde kernenergie.”

Staes: ”Voorstanders van kernenergie beweren dat de kans op een ongeluk eens in de 10.000 jaar is. Dat is een mooie theorie, maar in de praktijk blijkt het eens in de vijfentwintig jaar. Er zijn wereldwijd immers zo’n 400 kerncentrales. Uit een recente studie bleek ook dat sinds het zwaarste nucleaire ongeval ooit, bijna 25 jaar geleden in Tsjernobyl, er zich reeds //www [dot] greens-efa [dot] eu/cms/topics/dokbin/181/181995 [dot] residual_risk [at] en [dot] pdf">vele ernstige ongelukken hebben voorgedaan in reactoren, ook in België. Dat het steeds net goed afliep is eerder geluk dan inherente veiligheid. Het is veelzeggend dat de lidstaten een oproep van het EP uit april 2009 naast zich neerlegden, om de veiligheidscriteria van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) bindend te verklaren, in plaats van vrijwillig. En dan is de IAEA nog tegelijkertijd promotor én controleur van de nucleaire sector.”

Staes: ”Een fundamenteel probleem met kernenergie is dat áls het fout loopt, het meteen ook fout afloopt voor vele toekomstige generaties. En dan zwijgen we nog over het groeiende en niet opgeloste afvalprobleem. De diepgelegen zoutmijnen in Duitsland waar tienduizenden tonnen nucleair afval lagen opgeslagen, moeten worden ontruimd omdat de grond er vorig jaar begon te schuiven. Kosten: 5 miljard euro. Wie zou dat betalen? Niet de nucleaire sector, wel de belastingbetaler.”

Het amendement van de Groenen op de resolutie die voorlag vroeg om uitfaseren van kernenergie, maar dat werd weggestemd. De kernramp in Fukushima toont opnieuw aan dat er altijd veiligheidsrisico's kleven aan kerncentrales en dat de gevolgen van een ramp dramatisch groot zijn. "Terwijl het technisch en economisch perfect haalbaar is om mede via energie-efficiëntie over veertig jaar onze stroom volledig duurzaam op te wekken met behulp van de zon, wind, aardwarmte, water en biomassa, lijkt de kernenergie lobby vooralsnog aan de winnende hand. Dit terwijl atoomstroom duur is - zeker als je de gigantische sociaal-economische risico’s; meetelt - en het veilige en duurzame windenergie nu al concurrerend is en zonnestroom binnen tien jaar," zegt Staes.

De ramp met de kernreactors in Fukushima heeft de discussie over de veiligheid van de 143 kernreactors in de Europese Unie aangewakkerd. Europese lidstaten zullen daarom vrijwillig 'stresstests' uitvoeren om te kijken hoe veilig deze kerncentrales zijn. Met het wegstemmen van de resolutie is de wens van de Groenen om de stresstests door onafhankelijke experts uit te voeren ook weggestemd. ”Net als de stresstests bij Europese banken vrezen we dat de uitkomst al grotendeels vaststaat: ‘gaat u rustig slapen, alles is veilig’. Deze tests zijn bedoeld om de ongerustheid te laten afkoelen en dan weer door te gaan met business as usual .”

Staes: ”Kernreactoren die de test niet halen moeten zo snel mogelijk gesloten worden. De oudste en meest gevaarlijke kerncentrales moeten wat ons betreft sowieso onmiddellijk gesloten worden.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren