18 apr 2012

Bart Staes

De positie van werknemers die regelmatig over de grens werken, zal worden verbeterd.

Hun sociale rechten werden tot nog toe benadeeld omdat werkgevers konden 'shoppen' met de arbeidsvoorwaarden in de verschillende lidstaten of omdat je bijvoorbeeld als Limburgse timmerman geen aanspraak kon maken op een uitkering als je werk in Duitsland eindigde. Het Europees Parlement wil hier met enkele verbeteringen voor de positie van Europese werknemers en zelfstandigen, een eind aan maken. "Dit zijn zaken waar de EU het verschil moet en kan maken: het beschermen van werknemers en burgers, door het dichten van sociale en fiscale achterpoortjes is essentieel." aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Staes: "Eén van de verworvenheden van Europa is dat je als werknemer makkelijker in andere landen kan gaan werken. Bedrijven plukken hier volop de vruchten van, maar voor werknemers pakt het wel eens nadelig uit. We hebben geen Europees stelsel voor sociale zekerheid, dus is het des te belangrijker dat er goede Europese afspraken zijn voor werknemers en ondernemers die over de nationale grenzen heen actief zijn. Vandaag zijn daar door het EP twee goede stappen in gezet."

De verordening die de coördinatie van de verschillende nationale sociale zekerheidsstelsels regelt werd gewijzigd voor twee specifieke groepen: personeel van luchtvaartmaatschappijen en zelfstandigen die regelmatig over de grens opdrachten uitvoeren.

Zelfstandigen kunnen zich in sommige lidstaten zoals in Duitsland verzekeren tegen werkloosheid. Met de wijziging van de regels kan een zelfstandige die woont in België, maar regelmatig gewerkt heeft in Duitsland, gebruik maken van de Duitse werkloosheidsverzekering die geldt voor zelfstandigen. Als het eigen land geen sociaal vangnet of werkloosheidsuitkering voorziet voor zelfstandigen - in België is dat het geval - dan kan een zelfstandige voortaan aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering van het land waar hij of zij het laatste werkte.

Voor luchtvaartmaatschappijen was het tot nu toe schering en inslag om hun personeel onder de sociale zekerheid van het voor hen "goedkoopste" EU-land te laten vallen. Staes: "Belgisch luchtvaartpersoneel dat voor goedkope vliegmaatschappijen werkt, was dan in bijvoorbeeld Ierland verzekerd. Dat is en was erg onpraktisch en sociaal vaak zeer ongunstig."
Vanaf nu geldt dat personeel sociale verzekerd moet zijn in het land waar hun dienstverlening doorgaans begint en eindigt. "Daarmee komt er een einde aan het shoppen in sociale zekerheidstelsels door werkgevers waardoor bijvoorbeeld werknemers die gestationeerd zijn in België niet worden opgezadeld met Ierse of Maltese sociale zekerheid", aldus Staes.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren