13 sep 2011

Bart Staes

De veiligheid rond offshore olie- en gasboringen moet beter en ook de volledige financiële aansprakelijkheid voor wanneer het toch fout loopt, moet strikt worden geregeld.

Dat is de essentie van een vandaag in het Europees Parlement goedgekeurde resolutie. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): ”Het is jammer dat het door ons voorgestelde moratorium op nieuwe boringen in gevoelige gebieden, zoals het Arctische gebied, niet is gevolgd door het EP. Maar Commissaris Oettinger die volgende maand met concrete regelgeving komt, krijgt hiermee stevige steun van het EP in zijn onderhandelingen met de lidstaten en offshore industrie.”

Staes: ”De kans op ongelukken rond offshore activiteiten in Europese wateren is aanzienlijk, zoals in augustus weer bleek met de lekkages nabij de kust van Schotland. De EU is niet voldoende voorbereid op de gevolgen van een ongeluk. Er vinden steeds meer nieuwe boringen op risicovolle diepten plaats, waaronder boringen op dezelfde diepte als in de Golf van Mexico. Dit soort diepzeeboringen zijn onverantwoord zolang er geen duidelijkheid is over Europese regels rond veiligheid en aansprakelijkheid.”

Het Europees Parlement eist vandaag dat energiemaatschappijen de volledige financiële aansprakelijkheid dragen, zowel voor de ecologische, economische als sociale schade als gevolg van een ongeluk. Staes: "Zij moeten aantonen dat ze voldoende financiële reserves hebben om dat te dragen en bovendien moet er een verplichte verzekering voor energiebedrijven komen."

Staes: "Hoewel enkele lidstaten tegenstribbelen en liever geen externe pottenkijkers willen, eist het EP nu dat er naast de nationale audits ook een extra Europese controle op de vergunningen voor offshore boringen komt, uitgevoerd door European Maritime Safety Agency (EMSA)." Staes was eerder dit jaar zelf rapporteur om EMSA op dit terrein meer bevoegdheden en middelen te geven.

Met betrekking tot het moratorium voor nieuwe (diepzee)boringen stelde Staes dat het jammer is dat bepaalde fracties teveel naar de olie-industrie luisteren: ”Ook wij hadden contacten met de olie-industrie die hevig tegen dit moratorium pleitte. Dit ondanks het feit dat ze toegaven dat er nog extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ons voorstel was eigenlijk heel gematigd: geen nieuwe boringen tot de tijd dat alles wettelijk is geregeld en de wetgeving effectief van kracht is. Maar zelfs dat is voor de christendemocraten teveel, ook al gaat het om het beschermen van publieke belangen als ecosystemen.”

Staes: ”De Europese Commissie gaf in oktober vorig jaar nota bene zelf aan dat de Europese regelgeving ernstig tekort schiet. Ik hoop dat Oettinger dus vast houdt aan die analyse en in de concrete voorstellen waarmee hij in oktober komt, kiest voor een resoluut Europese aanpak."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren