14 jul 2021

Europees klimaatpakket is test voor geloofwaardigheid Green Deal

De Europese Commissie publiceert woensdag haar belangrijkste pakket maatregelen om het Europees klimaatbeleid vorm te geven. Voor de Groenen en Sara Matthieu is dit de ultieme test voor de geloofwaardigheid van de Europese Green Deal: "Dit pakket is een goede eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. De Green Deal is er gekomen dankzij actie op straat, die gaan we de komende maanden opnieuw nodig hebben."

In juni werd de eerste Europese klimaatwet aangenomen: in 2030 moet de uitstoot met 55% gedaald zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn. Met haar 'Fit for 55'-klimaatpakket stelt de Europese Commissie nu concrete wetsvoorstellen voor om dit te realiseren.

Matthieu: "Met dit pakket geven we onze economie een nieuw en groen elan: het moet leiden tot meer en klimaatbestendige werkgelegenheid in sectoren zoals de bouw en industrie. Daarnaast leveren maatregelen zoals de uitfasering van de verbrandingsmotor voor propere lucht voor iedereen, en versterken we onze autonomie in Europa op vlak van energie."

Eerlijk en sociaal klimaatpakket

Matthieu: "Ik maak me wel zorgen over de sociale impact van de plannen van de Commissie. Er komt een sociaal fonds dat de impact van de uitbreiding van het Europees emissiehandelssysteem naar gebouwen en transport moet verzachten voor kwetsbare gezinnen, maar wij betwijfelen of dat wel zal volstaan. Ook moeten de grote vervuilers hun eerlijk deel bijdragen, wat vandaag nog steeds niet het geval is. Het risico bestaat dat de burger betaalt terwijl de grootste vervuilers buiten spel blijven staan."

Een CO2-prijs voor de industrie

De Commissie wil dat een bedrijf buiten Europa dezelfde CO2-prijs betaalt als bedrijven die in de EU produceren via een koolstofheffing aan de grens. Matthieu: "Jarenlang is ambitieuzere klimaatactie voor de industrie tegengehouden met het argument dat de bedrijven naar buiten Europa zullen verhuizen. Met deze maatregel is dat voorbij, en versterken we de verankering van de industrie in de EU."

Bedoeling is dat de miljarden euro aan gratis uitstootrechten voor de industrie afgebouwd worden. Die zijn immers niet langer nodig om de industrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Sara Matthieu waarschuwt: "We horen signalen dat er stevig gelobbied wordt om die gratis rechten maar heel geleidelijk af te bouwen, tot 2036. Dat zou een oneerlijk voordeel zijn voor de grootste vervuilers, en is voor ons onaanvaardbaar."

Eerlijke belastingen op fossiele brandstoffen

Kerosine is vandaag nog steeds vrijgesteld van belastingen, terwijl je voor een treinrit wel belastingen betaalt. De Commissie wil dat aan banden leggen. Een goeie zaak volgens Matthieu: "Tot nu toe ontsnappen lucht- en scheepvaart aan belastingen, terwijl we elektriciteit meer belasten dan fossiele energie. Om die reden willen wij zwaar inzetten op een verduurzaming van dit systeem."

Einde van de verbrandingsmotoren

De ambitie om de verbrandingsmotor voor wagens uit te faseren is een enorme stap vooruit in de strijd tegen luchtvervuiling en het klimaat. Matthieu: "Voor ons had het sneller gemogen: 2030 in plaats van 2035. Elk uitgesteld jaar is een aanslag op onze gezondheid en luchtwegen. Maar elektrische wagens volstaan niet, en we willen dat de EU fors investeert autodelen en vooral meer en beter openbaar vervoer."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren