05 feb 2015

Bart Staes

De fractievoorzitters van het Europees Parlement hebben vandaag besloten om een tijdelijke commissie op te richten die onderzoek gaat doen naar belastingontwijking in de Europese Unie. De Europese groenen stelden voor om een volwaardige parlementaire onderzoekscommissie op te zetten, maar dit werd geblokkeerd door de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. De speciale commissie die er nu hoogstwaarschijnlijk komt, is de tweede beste optie en is er enkel gekomen omdat de Groenen en Verenigd Europees links de laatste maanden de druk opvoerden.

Staes: "Als het aan de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen had gelegen, hadden we deze urgente kwestie afgedaan met een flauw initiatiefrapport. Het is niet fraai wat voor politieke machtspolitiek de heren Schultz, Verhofstadt en Weber hier speelden. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat de Commissie-Juncker en de EU-lidstaten meer werk maken van een rechtvaardig Europees belastingbeleid.

Staes: "Het Europees Parlement gaat dus uitzoeken op welke manier de Europese regels zijn overtreden bij jarenlange praktijken van belastingontwijking in heel Europa. Dit biedt kansen om de nog altijd trage en halfslachtige aanpak van Europese belastingontwijking een nieuwe boost te geven."

Staes: "Aanvankelijk wilden de grootste fracties alleen een vrijblijvende resolutie aannemen over dit onderwerp. Alleen dankzij veel druk van de groene fractie komt er een tijdelijke commissie die de complexe problematiek rond belastingontwijking grondig kan uitzoeken. Helaas is het wel zo dat een speciale commissie minder mensen, middelen en bevoegdheden heeft dan een onderzoekscommissie, die vooral makkelijker toegang zou hebben tot documenten. Dat is cruciaal, omdat fiscale kwesties vooral nationale bevoegdheid zijn en we voornamelijk van nationale autoriteiten informatie zullen moeten loskrijgen."

Staes: "Door manipulatie van vooral de socialistische EP-voorzitter Schultz kan de plenaire vergadering zich niet uitspreken over het voorstel voor de optie die een kwart of 191 parlementsleden had gevraagd: een parlementaire onderzoekscommissie met maximale bevoegdheden. Uit juridische argumentatie (1) blijkt dat er geen juridische of procedurele argumenten zijn tegen deze onderzoekscommissie. Maar omdat een advies van de juridische dienst van het EP twijfels uitte bij het mandaat van zo'n onderzoekscommissie besloot Schultz eigenhandig dat hij het dus niet ter stemming zal voorleggen aan het parlement. Hij gaat zijn boekje andermaal te buiten en de groenen onderzoeken samen met Verenigd Europees Links of zij naar het Europees Hof van Justitie zullen stappen."

Er ging sinds de onthullingen rond LuxLeaks een langslepend politiek gevecht schuil over de juiste politieke follow up van het Europees Parlement. Pas toen de groenen de steun van een kwart van de Europarlementariërs verzamelden, werden de meerderheidspartijen alsnog gedwongen om een standpunt in te nemen. Vandaag besloten zij dan tot een tijdelijke "bijzondere commissie" in plaats van een parlementaire onderzoekscommissie.

Staes: "Ik vind het verwerpelijk dat de Parlementsvoorzitter Schulz ons voorstel voor een volwaardige parlementaire onderzoekscommissie niet eens in stemming durft te brengen voor de voltallige plenaire vergadering. Gesteund door de grote fracties ontzegt hij het Europees Parlement daarmee het sterkste instrument waarover het beschikt. De groene fractie zal echter alles in het werk stellen om tot concrete en ambitieuze resultaten te komen tegen belastingontwijking in de tijdelijke commissie. Europese en nationale politici zullen als het goed is voor de commissie verschijnen om zich te verantwoorden voor de huidige situatie waarin multinationals vrijwel geen belasting betalen waardoor de rekening komt te liggen bij kleine bedrijven en burgers."

(1) Het EP kan onderzoekscommissies oprichten om te onderzoek of er sprake is van het overtreden of slecht ten uitvoer brengen van Europese wetgeving. Hiervoor moeten minstens 25% van de MEP's (188 MEPs) een verzoek indienen, waarop de vergadering van fractievoorzitters dat verzoek met een positieve of negatieve aanbeveling ter stemming voorleggen aan de plenaire:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00aab6aedf/Committees.html

Een juridisch advies van de diensten van het EP van afgelopen maandag, waarin twijfels over het mandaat van de onderzoekscommissie werden geuit, werd intussen weerlegd door een ander juridische advies van professor Europees grondwettelijk recht, Prof. Franz Mayer van de Universiteit van Bielefeld. Hierin wordt de juridische validiteit van het mandaat bevestigd. Dat werd in een vandaag voorgelegd nieuw voorstel tot mandaat nog verder versterkt, maar de leiders van de vier grootste fractie weigerden hierover te praten.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren