08 jun 2011

Bart Staes

Vandaag sprak het Europees Parlement zich uit over zijn positie voor de onderhandelingen met de Europese Commissie en lidstaten over de meerjarenbegroting van 2014 tot 2020.

Groen! Europarlementslid Bart Staes is tevreden met het behaalde resultaat. Het Europarlement kiest voor een sterke rol van Europa, voor modernisering van de begroting en eigen inkomsten.

"Het Europees Parlement kiest vandaag voor vergroening van de begroting en voor een eerlijker systeem van financiering door in te zetten op eigen middelen. Een belangrijk besluit voor een toekomstbestendig en duurzaam Europa," aldus Staes. "Echt blij ben ik dat op het laatste moment ook een meerderheid is ontstaan om in te zetten op duurzame energie: het Europees Parlement wil investeren in de infrastructuur die daar voor nodig is zodat zon, wind en waterkracht gekoppeld kunnen worden."

Om de doelen te halen die samen met de EU-lidstaten en Europese Commissie zijn vastgelegd voor de komende jaren zal het huidige budget niet toereikend zijn. Tegelijkertijd speelt al langer de discussie over de afdrachten van de lidstaten. Staes constateert dat het Europees Parlement vandaag een voorstel doet om beide problemen aan te pakken. "Door eigen middelen te gaan genereren kunnen we een punt zetten achter de weinig verheffende discussies over de hoogte van afdrachten. Op termijn kunnen die zelfs naar beneden doordat de EU via de bankenbelasting en het emissiehandelssysteem een deel van haar uitgaven zelf gaat bekostigen."

Staes is kritisch voor diegenen die de financiering van Europees beleid neerzetten als de financiering van een zwart gat. "Juist door geld te bundelen kan er in de 27 lidstaten efficiëntievoordeel behaald worden. Bijvoorbeeld doordat elk land niet meer haar eigen ambassade hoeft open te houden omdat we één Europese ambassade in plaats van zevenentwintig losse in een land hebben. Dit is een klaar antwoord aan diegenen die aan de ene kant meer verantwoordelijkheid willen geven aan Europa en aan de andere kant roepen dat de financiën omlaag moeten."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren