13 apr 2016

Bart Staes

Het Europees parlement bepleit vandaag om de toelating van het wereldwijd meest gebruikte en zeer omstreden herbicide glyfosaat niet met vijftien jaar te verlengen én het gebruik voor vele toepassingen te bannen. Het EP stemde over een door de milieucommissie goedgekeurde resolutie die zich kant tegen het voorstel van de Europese Commissie om glyfosaat nog eens voor de maximale termijn van 15 jaar toe te laten. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Het is onvoorstelbaar en absurd dat de Europese Commissie de waarschijnlijk kankerverwekkende stof glyfosaat opnieuw op de Europese markt wil toestaan, ondanks de grote wetenschappelijke controverse. Gelukkig heeft het Europees Parlement in een resolutie aangegeven het daar niet mee eens te zijn."

Staes: "Dit is een fors waarschuwingssignaal aan de Europese Commissie en de lidstaten die midden mei moeten beslissen over de autorisatievergunning voor glyfosaat die in juli verloopt. Samen met toenemend protest van wetenschappers, burgers en politici lijkt het me sterk dat men dit democratisch signaal zomaar negeert. Tenzij men eurosceptici nog wat wind in de zeilen wil geven natuurlijk."

Staes stelt dat de essentie van de kritische resolutie van de milieucommissie grotendeels overeind blijft: "Uiteraard ware het beter geweest dat de plenaire vergadering een verbod had overgenomen, zoals voorgesteld door de milieucommissie. Maar de christendemocratische EVP stelde een verlenging van zeven jaar voor, waardoor ik me ondanks de sterke inhoud van de vandaag goedgekeurde resolutie heb onthouden. De EVP slaagde er gelukkig niet in om vele van onze voorstellen weg te stemmen, inclusief respect voor het wettelijk verankerde voorzorgsprincipe."

Beleid van de Europese Unie hoort uit te gaan van het voorzorgsprincipe. Dat wil zeggen dat bij mogelijk gevaar voor de mens, dier of milieu preventieve besluiten genomen moeten worden. "Het voorzorgsprincipe wordt bij de toelating van glyfosaat volledig genegeerd, en dat is onaanvaardbaar," aldus nog Staes.

Glyfosaat bekend door samengestelde producten als RoundUp is een landbouwgif dat vrijwel alles doodt waarmee het in aanraking komt: niet alleen gras en (on)kruid, maar ook alle algen, bacteriën en schimmels die essentieel zijn voor een natuurlijke vruchtbare bodem. Dat glyfosaat een schadelijke werking heeft op dieren was al bekend. Daar komt nu bij dat waarschijnlijk hetzelfde geldt voor mensen.

Onderzoek van 's werelds belangrijkste kankerinstituut (IARC, International Agency for Research on Cancer) toont aan dat glyfosaat een kankerverwekkend effect op mensen lijkt te hebben. Volgens EFSA (European Food Safety Authority) is glyfosaat echter niet gevaarlijk voor mensen. EFSA zegt dat hun oordeel op bewijs rust dat IARC niet bezit, maar weigert inzage in dit bewijs te geven.

Staes: "Ons verzoek voor een wettelijk toegang tot alle rapporten bij EFSA werd afgelopen maandag in feite geweigerd door de Europese Commissie, onder andere omdat men nog aan het onderhandelen is met bedrijven als Monsanto. Dit antwoord symboliseert de essentie: de commerciële belangen van bedrijven primeren boven een transparant democratisch debat over het beschermen van de gezondheid van mensen en biodiversiteit."

Staes: "Het Europees Parlement heeft vandaag de druk op lidstaten opgevoerd om geen genoegen te nemen met een schijnbeweging. Wat mij betreft wordt glyfosaat van de Europese markt geweerd totdat er wetenschappelijke duidelijkheid is over de exacte gevolgen van het gebruik. We laten toch ook geen nieuwe auto toe als het onzeker is of de remmen wel werken."

De resolutie roept op om glyfosaat niet toe te staan voor niet-professioneel gebruik, geen toelating te verlenen voor gebruik in of in de buurt van publieke plaatsen, speelterreinen en tuinen, geen toelating te geven wanneer systemen van geïntegreerde plaagbestrijding volstaan als onkruidbestrijding, én het gebruik van glyfosaat uit te sluiten bij uitdroging voorafgaand aan de oogst.

Meer informatie over de Europese besluitvorming en informatie over de actie om urine van parlementsleden te testen op residuen van glyfosaat.

Een briefing met 7 goede redenen om glyfosaat direct te bannen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren