04 apr 2017

Europees parlement trekt juiste conclusies, maar duikt weg voor consequenties

Anderhalf jaar na het losbarsten van Dieselgate keurde de parlementaire enquêtecommissie (EMIS) van het Europees Parlement een eindrapport met de juiste conclusies en aanbevelingen goed. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) stelt vandaag vast dat de plenaire vergadering van het EP ruim een maand later wél dezelfde juiste conclusies trekt, maar er niet de logische consequenties aan verbindt: “Positief blijft dat dankzij de enquêtecommissie veel boven tafel is gekomen. Maar of een nieuwe Dieselgate nu kan worden voorkomen valt sterk te betwijfelen. Daarom blijft het ongedaan maken van de vervlechting van industrie met de politiek voor ons één van de topprioriteiten.”

Staes blijft tevreden over de uitkomsten van de enquêtecommissie, maar hoopte dat het Parlement in wetgevende zin een stap verder zou gaan: “Het is een sterk eindrapport geworden, dat gelukkig bijzonder kritisch is over de rol van sommige lidstaten en de Europese Commissie in dit schandaal.”

Vandaag stemde het Europees Parlement echter ook over de nieuwe regels voor typegoedkeuring die bepalen in welke omstandigheden een auto de weg op mag. “De enquêtecommissie was duidelijk: meer transparantie en beter onafhankelijk markttoezicht op de tests van auto’s is noodzakelijk en dat is ook in de nieuwe wetgeving opgenomen.”

Wel wijst Staes op het grote politieke gevecht over hoever je dit zou moeten doorvoeren. “Onafhankelijk toezicht door een onafhankelijk, Europees agentschap zou de Europese Commissie en de lidstaten volledig loskoppelen van de auto-industrie en haar belangen. Helaas durven parlementsleden van de grote politiek fracties het niet aan om die banden dusdanig te verbreken. Terwijl Dieselgate net liet zien dat de verwevenheid tussen politiek en auto-industrie een deel van het systemische probleem is.”

Volgens Staes kan alleen maximale onafhankelijkheid een nieuwe dieselgate voorkomen. Het groene voorstel haalde echter geen meerderheid. Staes: “Ik vind het onbegrijpelijk dat mijn collega-parlementsleden nu niet de conclusies van de enquêtecommissie in wetgeving durven omzetten. Luchtkwaliteit is een serieuze zaak en de inwoners van Europa, die van de steden in het bijzonder, willen maximaal beschermd worden tegen onnodig vervuilende auto’s. Dieselgate heeft aangetoond dat de industrie rare bochten maakt om haar consumenten op allerlei vlakken te misleiden.”

Staes voegt er nog aan toe dat de collegae onvoldoende begrijpen dat door dit soort wetgevende steken te laten vallen, het Europees parlement zich niet geloofwaardiger maakt.“De parlementsleden zouden zich veel vaker moeten realiseren dat zij er zitten om het algemene, publieke belang te dienen en niet die van private industrieën en lobbyisten. Ze moeten zich ook realiseren dat het door de vingers kijken van industriële fraude ook niet in het voordeel is van de auto-industrie. Integendeel. ”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK