02 mei 2018

Europese meerjarenbegroting gaat goede richting op, maar mist echte ambitie

Jean-Claude Juncker en Günther Oettinger, respectievelijk voorzitter van de Europese Commissie en Begrotingscommissaris, stelden vandaag de Commissievoorstellen voor de Europese meerjarenbegroting vanaf 2021 voor. Groen is positief over de richting, maar vindt de Europese Commissie te voorzichtig in haar ambities om de Europese Unie echt te moderniseren.

Groen steunt het voorstel van de Commissie voor nieuwe financieringsbronnen, de zogenaamde "eigen middelen": inkomsten uit een Europese vennootschapsbelasting, uit het emissiehandelssysteem en een belasting op plastic. Wat ontbreekt is de belasting op de digitale economie en de grote internetgiganten.

Bart Staes, Europarlementslid voor Groen: “Het is een goed en gedurfd voorstel om breed Europees belastingstarieven voor bedrijven en vervuilers vast te stellen. Daarmee wordt het voor lidstaten moeilijker elkaar op belastingen te concurreren en een race to the bottom te lopen. Met deze directe inkomsten voor de EU wordt het gepingel over afdrachten tussen lidstaten minder belangrijk. En zo wordt een koehandel tussen lidstaten moeilijker en krijgt een modernisering van de EU-begroting een reële kans.”

De voorgestelde besteding van over de diverse begrotingslijnen lijkt de goede richting uit te gaan. Staes: “Een verschuiving van de oude cohesie- en landbouwfondsen naar toekomstgericht beleid, waaronder klimaat en innovatie, is de juiste keuze, maar Groen wil een veel radicalere modernisering. Landbouwsubsidies moeten vooral naar kleinschalige en duurzame landbouw gaan. Er moet worden ingezet op een transitie naar een ander duurzamer landbouwmodel waar jonge boeren die kiezen voor bio-landbouw en agro-ecologie échte kansen krijgen. De gelden uit de structuur- en cohesiefondsen moeten in eerste instantie de armste regio’s ten goede komen". De wetgevende voorstellen voor de structuur- en landbouwfondsen komen aan het einde van de maand naar buiten. Groen wil de landbouwsubsidies begrenzen op 50.000 euro per ontvanger per jaar. Dat zou in een besparing resulteren van ruim 12 miljard euro. Geld dat dan ook deels ingezet kan worden voor andere beleidsterreinen maar ook en vooral voor een ander landbouwmodel.

Staes: “Dit voorstel biedt een redelijk startpunt voor een begroting die beter is voorzien op de eenentwintigste eeuw, maar alleen als de lidstaten zich inzetten voor een betere besteding van het EU-geld bijvoorbeeld om klimaatverandering te beteugelen en fundamenteel onderzoek te bevorderen. Ik hoop dat de begrotingsonderhandelingen zullen gaan over de inhoud en niet alleen de omvang van de begroting centraal zullen zetten."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren