06 mei 2015

Bart Staes

Europees Commissaris voor handel Cecilia Malmström presenteerde gisteren voorstellen aan het Europees parlement over hoe zij de omstreden investeringsbescherming en arbitrage (ISDS) in het kader van de onderhandelingen over het handelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) verder wil aanpakken. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) vindt het veelbetekenend en stuitend dat Malmström ondanks overweldigende weerstand in alle geledingen van de samenleving, toch ISDS wil opnemen in TTIP.

Staes: "Malmström is het paard achter de wagen aan het spannen. ISDS levert meer problemen op dan het oplost. De Europese Commissie legt niet uit waarom ISDS nodig is en moet aan de VS duidelijk maken dat de EU geen ISDS wil."

Investor-State Dispute Settlement (ISDS) geeft bedrijven de mogelijkheid om staten buiten nationale rechters om aan te klagen als hun investeringen worden bedreigd door overheidsbesluiten of nieuwe wetgeving, zelfs als die ertoe dienen om mensen of het milieu te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn tabaksbedrijven die overheden aanklagen als die al te vergaande regelgeving voor de volksgezondheid invoeren. "Malmström stelt nu heel slim voor om tabaksbedrijven uit te sluiten van ISDS. Een charmeoffensief."

Malmström pleit ook voor de mogelijkheid een meer permanent arbitragehof met een vaste groep arbiters te organiseren en landen de kans te geven in beroep te gaan. Eerder deze week lanceerde de Duitse sociaaldemocratische economieminister Gabriel al vergelijkbare opties. Staes: "We moeten vooral de sociaaldemocraten in de gaten houden. Hun positie wordt cruciaal voor de houding die het Europees parlement eind deze maand en bij de stemming in plenaire in juni aanneemt rond ISDS en TTIP."

Veel Europeanen maakten de afgelopen maanden hun zorgen kenbaar over de partijdigheid van arbiters (meestal geselecteerd uit een kleine groep van gespecialiseerde advocaten), de inperking van de vrijheid om te reguleren en het omzeilen van nationale rechtsgang als gevolg van ISDS. Staes: "Ook stemden verschillende commissies van het Europees parlement tegen opname van ISDS. Mijn eigen rapport over TTIP kreeg in de commissie milieu en volksgezondheid overweldigende steun vanuit verschillende politieke groepen. De Europese Commissie probeert deze zorgen nu halfslachtig weg te nemen door ISDS op een aantal punten aan te passen."

Staes: "Het is mooi dat de Europese Commissie zich genoodzaakt voelt om de ergste aspecten van ISDS aan te passen. Maar de kernvraag blijft: welk probleem proberen we hier eigenlijk op te lossen? Waarom hebben bedrijven speciale, geprivatiseerde rechtsspraak nodig als het gaat om twee landen met volwassen, onafhankelijke rechtssystemen? Daarop blijft de Europese Commissie het antwoord schuldig. De investeringen tussen de EU en VS zijn met meer dan 3.100 miljard euro per jaar over en weer ook zonder ISDS gigantisch. Waarom zouden we multinationals dan een extra instrument geven om overheden aan te klagen en daarmee onze democratie onder druk zetten?"

Staes ziet echter ook voordelen aan de hervormingsvoorstellen van Malmström die nu op tafel liggen: "Ze laten zien wat er allemaal niet deugt aan ISDS, terwijl dit instrument wel gebruikt wordt in honderden bilaterale verdragen van EU-landen met veel ontwikkelingslanden. Laten we deze discussie dus aangrijpen om die bilaterale verdragen te herzien in plaats van ISDS alsnog in TTIP te krijgen. Als Malmström echt richting een permanent internationaal hof voor investeringsbescherming wil, dan moet ze daarover niet alleen een gesprek aangaan met de VS, maar juist ook met ontwikkelingslanden."

Ook in het handelsverdag tussen de EU en Canada (CETA) dat nu voorligt, staat een ISDS-clausule. Staes: "Malmström kan nu laten zien dat ze serieus is door de onderhandelingen te heropenen om ISDS ook uit de deal met Canada weg te halen." Vandaag zal Malmström dit soort vragen moeten beantwoorden in de handelscommissie van het EP.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
<