11 feb 2014

Bart Staes

De Europese Commissie kondigde bij monde van eurocommissaris Tonio Borg bijna triomfantelijk aan dat de EU toch voor het eerst in 15 jaar toelating zal geven voor het verbouwen van een nieuwe genetisch gemodificeerde mais. Dit ondanks het feit dat nationale overheden in de Raad Algemene Zaken vandaag over het voorstel rond de ggo-mais (Pionier 1507) stemden.

Liefst 19 Europese lidstaten stemden tegen de goedkeuring, en in januari stemde een grote meerderheid van het Europees parlement tegen. "Als de Commissie dit nu toch doordrukt, moet men ook niet verbaasd zijn dat Europese burgers steeds vaker eurosceptisch worden," reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Staes: "Het resultaat van de stemming in de Raad, waarbij 19 lidstaten overtuigd tegen stemden, 4 onthoudingen (waaronder België) en 5 voor, toont de weerstand tegen het goedkeuren van deze nieuwe ggo-mais aan. Vorige maand stemde ook het Europees Parlement tegen de goedkeuring en ook een meerderheid van de Europese publieke opinie wenst geen ggo's. Dit toont aan dat er géén democratisch mandaat is voor het goedkeuren van dit type ggo-mais. Het toch doordrukken van deze goedkeuring zou een aanfluiting zijn van het democratisch proces en we roepen de Commissie dan ook op om haar voorstel terug te trekken. Zo niet overwegen wij juridische stappen."

Er zijn verschillende bezorgdheden rond het voorstel tot goedkeuring van deze ggo-mais Pioneer 1507 (beter bekend als Herculex buiten de EU), waaronder de mogelijke impact van deze ggo-mais voor de biodiversiteit en voor de landbouw belangrijke bestuivers zoals vlinders, maar ook op micro-organismen in de bodems. Daarnaast komt nog dat er onvoldoende degelijk onderzoek werd gevoerd naar de mogelijke verbonden risico's, zoals van de resistentie tegen bepaalde types herbicide.

De wettelijkheid van het proces ter goedkeuring van deze mais moet ook in vraag gesteld worden, zoals duidelijk werd bij het recente besluit van het Europees Hof van Justitie over de ggo-aardappel Amflora (1). Staes: "Dit, in combinatie met een duidelijke weerstand van Europese burgers tegen ggo's, toont aan dat de Commissie de goedkeuring niet eens had mogen voorstellen. Nu ook het Europees Parlement en de Raad die mening zijn toegedaan, moet de Commissie wel inbinden. Het feit dat Borg dit duidelijk niet van plan is, toont andermaal aan dat de commissie-Barroso, als het gaat om biotechnologie, op een ramkoers zit met wat er in de hele EU leeft."

Bart Staes: "We hebben nood aan hervorming van het Europese ggo-goedkeuringsproces waarbij rekening moet gehouden worden met de consistente meerderheid van nationale overheden in de Raad die tegen de goedkeuringen zijn. Het gedeeltelijk terug nationaliseren van de bevoegdheden rond het telen van ggo's, zoals voorgesteld door de Commissie, maar wat momenteel vastzit in het wetgevende proces, loopt het risico om een Trojaans paard te worden. Dit mag geen truc worden van de Commissie om gemakkelijker goedkeuringen door te duwen op Europees niveau. Om het even welke nieuwe goedkeuringsprocedure er komt, dit mag geen instrument worden voor de Europese Commissie om lidstaten verplicht op te zadelen met ggo-gewassen en moet rekening houden met de legitieme weerstand tegen deze controversiële technologie."

(1) Een toelating van deze 1507 mais zou direct bij het Hof van Justitie aangevochten worden. Er is immers jurisprudentie: op 13 December 2013 oordeelde het Hof (in de zaak BASF GM potato Amflora; Case T-240/10 [7]) dat de Europese Commissie onwettig handelde toen het de Ggo aardappel Amflora toestond. Zie ook: http://www.bartstaes.be/articles.php?id=3978

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren