13 okt 2015

Bart Staes

Europese landen moeten niet, volgens de zogenaamde opt-out regeling, op eigen houtje kunnen beslissen of ze wel of geen genetisch gemodificeerde voedsel en diervoeder willen toelaten op hun markt.

De commissie milieu en volksgezondheid van het Europees parlement heeft vanmorgen een wetsvoorstel van de Europese Commissie verworpen dat dit voorstelde (1). Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Het is goed dat dit voorstel terug naar afzender gaat. Het nationaliseren van beleid dat bij uitstek Europees moet zijn, is geen gezonde en verstandige ontwikkeling. Het druist om te beginnen in tegen de beginselen van de Europese interne markt."

Staes: "Wij stelden een amendement op dat de Europese Commissie oproept om met een nieuw voorstel te komen, ook al dreigde de Commissie al eerder dat niet te willen doen. Helaas haalde dit het net niet, maar we dienen het opnieuw in als het in plenaire vergadering wordt gestemd. Als het voltallige parlement, zoals verwacht, het ook verwerpt, dan heeft de Europese Commissie twee keuzen: ofwel met een nieuw voorstel komen, ofwel blijft de situatie zoals die nu is, wat ook ongewenst zou zijn."

"De houding van de Europese Commissie is een vorm van chantage, die weinig democratisch is. Er zijn steeds meer feiten en signalen die er op wijzen dat de Europese Commissie handelt onder politieke druk en invloed van de lopende onderhandelingen over het Trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag (TTIP) tussen de EU en de VS."

Staes: "Er is zeker nood aan een herziening van de Europese procedure voor het wel of niet toelaten van genetisch gewijzigde organismen (ggo's) op de akkers en via import. Dat vroegen ook de Europese ministers van Milieu al in 2008! Het kan niet zijn dat de huidige situatie blijft voortduren, waarbij de EU toch toelatingen verleent aan ggo's, terwijl ook experten van verschillende lidstaten stellen dat de risicoanalyse door het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA niet voldoet aan de beste wetenschappelijke standaarden."

Staes: "Wat betreft de cultivatie van ggo's, waar ook een opt-out systeem werd voorgesteld, werd op 3 oktober duidelijk dat liefst 21 lidstaten (waarvan bij 3 landen, waaronder België, alleen enkele regio's) ervoor kiezen om geen ggo's toe te laten op de akkers. De politieke boodschap hiervan is dat een ruime meerderheid van de Europese landen en burgers geen 'biotech' willen eten. Dat de Europese Commissie ondanks dit alles dan toch toestemming geeft voor de import van dit soort producten is een democratisch deficit, waar Commissievoorzitter Juncker vorig jaar ook al op wees."(1) Er zijn momenteel twee wetgevende voorstellen van de Europese Commissie. Een gaat over het cultiveren van ggo's en de ander over het invoeren ervan. Vandaag werd in de milieucommissie gestemd over de invoer.

(1) Er zijn momenteel twee wetgevende voorstellen van de Europese Commissie. Een gaat over het cultiveren van ggo's en de ander over het invoeren ervan. Vandaar werd in de milieucommissie van het Europees Parlement gestemd over de invoer.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren