13 jun 2013

Wouter Van Besien

Sinds begin 2009 gaat de Vlaamse regering gebukt onder de zware engagementen die ze was aangegaan met Noriant. Telkens weer werd ze daardoor gedwongen de kaart te trekken van de Oosterweelverbinding hoewel er alternatieven bestaan die pakken beter zijn voor de volksgezondheid en de leefbaarheid van de omwonenden. “Met deze eis kan de Vlaamse regering zich bevrijden van het Oosterweeljuk en eindelijk de kaart trekken van de Antwerpenaar. Een logisch gevolg hiervan is ook dat de bouwaanvraag voor de Lange Wapper wordt ingetrokken,” stellen voorzitter Wouter Van Besien en Vlaams parlementslid Dirk Peeters.

Al jaren trekt de Vlaamse regering tegen beter weten in en tegen wat de mensen willen in, de kaart van de Oosterweelverbinding. Er bestaan alternatieven die het verkeer rondom de woonwijken leiden en bijgevolg beter zijn voor het comfort en de gezondheid van de omwonenden maar die worden keer op keer achteruit geschoven. De reden hiervoor is dat de Vlaamse regering achter de schermen verregaande engagementen was aangegaan met Noriant waar ze niet meer aan durfden sleutelen.

”Nu onder druk van Europa het akkoord met Noriant op de helling staat, hoeft de Vlaamse regering zich niet meer gebonden te voelen aan de Oosterweelverbinding,” stelt voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien. ”De Vlaamse regering kan nu eindelijk de belangen van de burger voorop stellen en resoluut kiezen voor het beste tracé. Dit kan de doorbraak betekenen voor alternatieven die wel rekening houden met de leefbaarheid voor en de gezondheid van de Antwerpenaren.”

Concreet vraagt Groen dat de Vlaamse regering de bouwaanvraag voor de Lange Wapper intrekt en alle studies vrijgeeft waaronder ook de Rots-studie over de omgeving van het Sportpaleis. Sowieso moet het milieueffectenrapport, het MER-plan, dat de verschillende tracés onderzoekt, worden afgewacht vooraleer verdere stappen worden ondernomen. ”Er is veel tijd en geld verspild om via achterkamertjespolitiek de burger een oplossing op te willen opdringen. Dat werkt niet. Deze eis van Europa is een opportuniteit om met een schone lei opnieuw te beginnen, in volle transparantie en met het belang van de omwonenden voorop.”

In afwachting hiervan dringt Groen aan op een noodplan met dringende maatregelen om de Antwerpse mobiliteitsproblemen meteen aan te pakken. Steeds meer specialisten en groepen pleiten voor het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Vlaams parlementslid Dirk Peeters: ”Als we dit combineren met een sturende trajectheffing op de ring, zullen veel vrachtwagens gebruik maken van die tunnel. En dat zal een ontlasting inhouden voor het grootste deel van de ring. Ook door een snelheidsverlaging kan de capaciteit van de ring verhogen.” Verder pleit Groen voor een versnelling van geplande investeringen in fietsroutes, trambanen en waterwegen.

”De Vlaamse regering heeft zich hopeloos in nesten gewerkt door zelfs nadat de Arup/Sum-studie al had aangetoond dat de Oosterweelverbinding gebreken vertoonde en op het moment dat de volksraadpleging al was aangekondigd, toch verregaande toezeggingen te doen aan Noriant. Ze heeft zich niet alleen financieel in de nesten gewerkt maar ze heeft ook echte oplossingen die rekening houden met omwonenden systematisch achtergesteld. Dit is bijzonder slecht bestuur. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Een onafhankelijk onderzoek dringt zich op naar de manier waarop dit dossier jaren lang mismeesterd werd,” besluit Dirk Peeters.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren