26 mei 2014

Europese Groenen blijven wegen op Europees beleid

Stilletjes aan worden de contouren van het nieuwe Europees Parlement zichtbaar. Voor ongeveer 100 verkozenen is het nog onduidelijk bij welke politieke familie ze zich zullen aansluiten.

Europees Parlementslid Bart Staes (Groen): "Nu al is duidelijk dat de Europese Groenen zich stabiliseren en op veel plaatsen zelfs vooruit gaan. Tijdens de campagne bleek al dat de NVA-verkozenen de fractie Groenen/EVA zullen verlaten. De Groenen blijven als vierde politieke fractie in het EP een politieke factor van belang in het Europese besluitvormingsproces. Dat zal ook nodig zijn om de Europese Unie een meer sociale en duurzame koers te laten varen."

Staes: "Als we er de komende weken in slagen om de fractie nog wat te versterken, kunnen we samen met andere progressieve fracties wel degelijk wegen op de besluitvorming. Er staan nogal wat cruciale dossiers op de Europese agenda: zoals een ambitieus energie- en klimaatbeleid, de Europees-Amerikaanse vrijhandelsbesprekingen (TTIP) en de vraag hoe we van het falende crisisbeleid weer naar een Europa van sociale rechtvaardigheid kunnen evolueren. In dit verband is het van belang te beseffen dat de christendemocratische EVP nog wel de grootste politieke familie is, maar dat hun almacht niet meer zo evident is als tijdens de vorige legislatuur."

Staes wijst er nog op dat de lage gemiddelde opkomst voor de verkiezingen een teken aan de wand is dat niet genegeerd mag worden: "De oorzaken zijn divers. Maar één ervan is zeer zeker het zwaar ongenoegen over de neoliberale en soms asociale koers van de Europese Unie en haar lidstaten. Aan Europese verkozenen des volks de taak om te luisteren en de burgers op zijn minst even serieus te nemen als men doet met de lobbygroepen en belangenvertegenwoordigers van multinationals."

* Resultaten hier te bekijken

* Persconferentie Europese groenen

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK