29 maa 2012

Bart Staes

De miljardenleningen - 72 miljard euro in 2010 - die de Europese Investeringsbank (EIB) uitgeeft via het financieren van projecten in en buiten de EU, moeten leiden tot armoedevermindering en duurzame ontwikkeling. Dat is één van conclusies van een op 29 maart 2012 door het Europees Parlement goedgekeurd verslag over het jaarverslag 2010 van de EIB.

De miljardenleningen - 72 miljard euro in 2010 - die de Europese Investeringsbank (EIB) uitgeeft via het financieren van projecten in en buiten de EU, moeten leiden tot armoedevermindering en duurzame ontwikkeling. Dat is één van conclusies van een op 29 maart 2012 door het Europees Parlement goedgekeurd verslag over het jaarverslag 2010 van de EIB. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) was rapporteur vanuit de parlementaire commissie ontwikkelingssamenwerking: "Het is goed dat de EIB verder onder druk wordt gezet om transparant te rapporteren over hoe zij aan duurzame groei bijdraagt. Hoewel er zeker een positieve bereidheid bestaat bij de leiding van de EIB om aan de wensen van het EP tegemoet te komen, is er nog veel werk aan de winkel."

Staes: "Het is belangrijk dat de EIB niet langer vooral inzet op grote, miljarden verslindende megaprojecten, maar vooral ook aandacht toont voor de menselijke en ecologische kant van ontwikkeling. Zo wil het Europees Parlement dat de EIB meer rekening houdt met de bestrijding en de vermindering van armoede, al bij al de voornaamste doelen van het Europese ontwikkelingsbeleid."

Het EP vraagt de EIB ook om voortaan veel transparanter te rapporteren over de bereikte resultaten. Staes: "De bank moet zeer duidelijk vermelden wie de eindbegunstigden zijn. Bedrijven die geregistreerd staan in belastingparadijzen moeten simpelweg structureel uitgesloten worden van financiering via de EIB. Zo kunnen we beter controleren of de EIB in de praktijk ook echt bijdraagt aan het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen en aan het naleven van alle internationaal geldende normen op ecologisch, sociaal en mensenrechtengebied. Er bestaan al teveel voorbeelden waarbij dit niet het geval was."

Volgens Staes is het positief dat de EIB steeds meer inzet op het tegengaan van klimaatverandering en het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen als nieuwe belangrijke doelstelling. Staes: "Dit is een cruciaal engagement, dat verbonden moet worden met het universele recht op toegang van mensen tot energie, op basis van gedecentraliseerde, kleinschalige en duurzame energieopwekking, vooral op het platteland. Als het EIB daar een bijdrage tot levert, is dat een enorme stap vooruit."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren