17 dec 2014

Bart Staes

De Europese poorten worden weldra wettelijk open gezet voor de import van zwaar vervuilende teerzandolie. Dat is het gevolg van een stemming vandaag in het Europees Parlement over een bezwaar tegen het uitvoeringsbesluit van de Richtlijn Brandstofkwaliteit.

Dit bezwaar werd ingediend door Europarlementsleden van de Europese groene en liberale fractie, in samenwerking met de sociaaldemocraten. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Onze bedoeling was de ongehinderde Europese invoer van CO2-intensieve brandstoffen zoals teerzanden tegen te houden. De milieucommissie van het Europees Parlement steunde deze benadering wél, maar de plenaire vergadering helaas net niet. Enkele dagen na de klimaatconferentie van Lima, hebben sommige collegae politici de ernst van de situatie en de samenhang der dingen blijkbaar nog altijd niet begrepen."

Staes: “Een ongekend heftige lobby van de Canadese regering en oliemaatschappijen probeert de enorm schadelijke en vervuilende teerzandolie ongehinderd op de Europese markt te krijgen, onder meer via de Antwerpse haven waar Exxon sinds kort bezig is met installaties die geschikt zijn om teerzandolie te verwerken. Het EP had dit vandaag kunnen voorkomen via ons ingediende bezwaar."

Het energiegebruik via transport zorgt voor een derde van de CO2-uitstoot in de EU. Dit aandeel stijgt snel. De Richtlijn Brandstofkwaliteit ("Fuel Quality Directive", FQD) is het belangrijkste instrument om dit tegen te gaan. Daarom is er een goede methodologie nodig om de uitstoot van teerzandolie te vergelijken met die van andere energiebronnen. De Canadese regering heeft investeringen in het winnen van teerzandolie enorm gestimuleerd. Net daarom zijn ze uit het Kyotoprotocol gestapt. De teerzandlobby is er de afgelopen vijf jaar met succes in geslaagd de Europese Commissie de Richtlijn brandstofkwaliteit te laten uitkleden. Het huidige voorstel geeft oliemaatschappijen geen enkele prikkel om te investeren in minder vervuilende brandstoffen."

Volgens Staes, daarin gesteund door Canadese en Europese ngo's, moet deze ontwikkeling in het licht van de onderhandeling rondom CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, bekeken worden. “Europa heeft teerzandolie simpelweg niet nodig om energiezekerheid te behouden. Maar de druk om tot een nieuw verdrag te komen heeft de Commissie lam gelegd, terwijl de onderhandelingen voor de Canadese regering een perfect instrument vormden om haar wil door te drukken.”

Staes waarschuwt om die reden voor het opnemen van Investor-State Dispute Settlement (ISDS) clausules in vrijhandelsverdragen. Deze maken het in de toekomst nog veel makkelijker voor buitenlandse bedrijven en overheden om progressief Europees milieubeleid tegen te houden.

(1) Volgens de FQD moeten energieleveranciers de uitstoot van broeikasgassen van brandstoffen voor transport beperken tot 6% tegen 2020 (vergeleken met 2010). Oorspronkelijk was het plan om bij die berekening de gehele levenscyclus van verschillende fossiele brandstoffen in ogenschouw te nemen. Daarmee zou de broeikasgas-intensiteit van teerzandolie hoger komen te liggen dan die van conventionele aardolie. Begin dit jaar maakte de Europese Commissie echter plots bekend dat dit plan geschrapt werd. Dit maakte de onderhandelingen rond CETA en dus de import van teerzandolie naar Europa veel eenvoudiger.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren