29 sep 2010

Europese vakbondsbetoging: Voorrang aan werk, duurzame economie en een meer rechtvaardige fiscaliteit

Overal in Europa, ook in België, gaan we richting een hard en kil besparingsbeleid om begrotingen op orde te krijgen. Een gedurfd relancebeleid met een radicale overgang naar een duurzame, groene economie en een rechtvaardigere fiscaliteit is de echte oplossing voor de economische, financiële en ecologische crisis.

Federaal parlementslid Kristof Calvo legt uit waarom kille besparingen alleen niet de oplossing kunnen zijn om de Belgische begroting op orde te krijgen: ”Dit zijn moeilijke tijden. Moeilijke tijden vragen moedige politici die samen met de sociale partners op zoek gaan naar nieuwe recepten om de maatschappij vooruit te brengen. De groene oplossing denkt verder dan de knip op de portefeuille. Groen! pleit voor een begrotingsbeleid dat 1/3 bespaart, 1/3 nieuwe inkomsten aanboort en 1/3 toekomstgericht investeert.”

Door deze slimme mix kan België uitgroeien tot een land dat het voortouw neemt om een echte duurzame economie te ontwikkelen. Daartoe worden zowel overheids- en privékapitaal gemobiliseerd. Door tegelijk de lasten op arbeid te verschuiven naar lasten op vervuiling, creëren we een dubbele winst: meer jobs en minder vervuiling. Door de vergroening van onze industrie, zullen nieuwe investeerders aangetrokken worden, waardoor de industrie zal blijven.

Een gezond begrotingsbeleid denkt ook aan haar inkomsten. Europees parlementslid Bart Staes wijst erop dat onze fiscaliteit niet meer is afgestemd op onze hedendaagse noden: ”Groen! pleit voor een rechtvaardigere fiscaliteit waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Net zoals in Nederland willen wij ook hier een vermogenswinstbelasting en een speculantentaks op beursverrichtingen invoeren. Inzetten op een groenere fiscaliteit waarbij degene die zich inspant om minder te vervuilen, wordt beloond, is een duidelijke keuze voor duurzaamheid. Tegelijk willen we de jobcreatie aanmoedigen door de lasten op arbeid naar omlaag te halen. Een rechtvaardigere fiscaliteit die de fiscale fraude aanpakt kan geld vrijmaken om de Belgische minimumuitkeringen boven de Europese armoedegrens te trekken.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente