23 okt 2013

Bart Staes

Het gaat beleidsmatig vaak mis als het over het uitgeven van de centen gaat. Dat bleek vandaag weer bij de stemming in het Europees parlement over de financiering van het Europese visserijbeleid 2014-20. 'De uitkomst van deze stemming over het Europees Maritiem en Visserij Fonds (EMFF), onder negatieve invloed van een Christendemocratische rapporteur, dreigt de historische en positieve overeenkomst over de hervorming van het Europees Visserijbeleid te doorkruisen. Men doet onvoldoende boter bij de duurzame vis. Ondanks een reeks positieve beslissingen zorgt deze stemming ook voor troebel water,' aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Staes: "Veel collegae hebben subsidiemechanismen goedgekeurd voor zaken die lijnrecht indruisen tegen de recent overeengekomen hervormingen van het visserijbeleid. In plaats van coherent te zijn en te stemmen tegen subsidies die overbevissing in stand houden, stemde een meerderheid voor het financieren van een reeks maatregelen die niet sporen met de koers richting duurzame visserij."

Staes: "Positief is dat de Europese Commissie meer bevoegdheden krijgt om er op toe te zien hoe lidstaten de visserijsubsidies uitgeven. Het uitgeven van extra geld aan het verzamelen van wetenschappelijke data is ook nuttig en nodig. Daarnaast is het een opluchting dat het EP geen geld wil vrijmaken voor het overnemen van andermans visserijbedrijf, noch voor bouwen van nieuwe schepen. Dat laatste was fel verdedigd door Frankrijk in de Visserijraad, daarin gesteund door België in de persoon van visserijminister Kris Peeters."

Peeters schaarde zich eind mei 2011 al in het kamp van vijf landen - Italië, Spanje, Portugal Frankrijk en Ierland - die in een gezamenlijke brief de hervormingsplannen van het Europees visserijbeleid wilden afremmen. Peeters pleitte steevast voor zo hoog mogelijke quota voor de Vlaamse vloot.

Staes: "Peeters beweert zijn beleid op wetenschap te baseren. Dat bleek de jongste jaren niet uit de praktijk. Het tot op heden gevoerde Europese wanbeleid - teveel schepen voor te weinig vis - zorgt voor uitgedunde visbestanden en een industrie die met moeite overeind blijft. Zonder sterke, duurzame visvoorraden, zal er in de nabije toekomst geen visserijsector meer zijn. Als de hervorming ook echt zou worden uitgevoerd, kunnen de meeste visbestanden al tegen 2020 weer op peil zijn en dat betekent ook een duurzamere werkgelegenheid!"

Helaas keurde het EP vandaag een reeks maatregelen goed die verontrustend zijn omdat ze de duurzame visserij tegenwerken. Staes: "Het Parlement keurde subsidies goed voor een tijdelijke stop op visserij, iets dat vissers eigenlijk perfect kunnen plannen, en dat zal bijdragen aan het op peil houden van de overbevissingscapaciteit. Ook keurde het EP subsidiëring tot 100.000 euro goed voor starten van een nieuw visbedrijf. Dit zonder strikte duurzame criteria, wat niet zal bijdragen tot het verkleinen van de overbevissingscapaciteit. Voorts keurde het EP het subsidiëren van de vervanging van motoren van vissersschepen goed. Dat leidt wel tot minder energieverbruik, maar niet tot het verminderen van de overcapaciteit. Het financieren van nieuwe motoren voor de uiterst schadelijke boomkorvloot is overigens beleid dat Kris Peeters al jaren toepast, onder de vlag van duurzaamheid! Dit terwijl iedereen weet dat het slepen met netten over de zeebodem allesbehalve duurzaam is."

Staes: "Ook Vlaanderen zal dus doorgaan met het grotendeels in stand houden van de status quo: de gevestigde belangen worden bediend en jonge vissers die een echt duurzame visserij willen starten komen amper aan de bak."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren